Apstiprināti Jēkabpils pašvaldības budžeta grozījumi

Apstiprināti Jēkabpils pašvaldības budžeta grozījumi

30. maijā Jēkabpils pilsētas domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 07.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam”.
Salīdzinot ar 07.02.2019. pieņemto pašvaldības 2019. gada budžetu ieņēmumu sadaļa samazinājusies par 585 799 EUR, savukārt izdevumu sadaļa pieaugusi par 2 988 839 EUR. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem veido aizņēmumi no Valsts kases ES fondu projektu īstenošanai. 

Apstiprinot budžeta grozījumus domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsvēra: “Šajos budžeta grozījumos esam iekļāvuši vairākus svarīgus punktus, lai uzlabotu Jēkabpils iedzīvotāju ikdienas gaitas. Kā, piemēram, pievadceļu sakārtošana pie aktīvās atpūtas kalna un Mežaparka ielas asfaltēšanu, kā arī bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu uz Radžu ūdenskrātuves galveno pludmali. Tāpat, turpināsim vairāku pilsētas grants ielu asfaltēšanu, lai pakāpeniski uzlabotu iedzīvotāju pārvietošanās kvalitāti visā pilsētas teritorijā.”

Veicot budžeta grozījumus, izdevumu sadaļā iekļauti šādi papildinājumi: bezmaksas transporta nodrošināšana uz Radžu ūdenskrātuvi (3087 EUR), Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļas telpu labiekārtošanas uzsākšana Tiesu nama ēkā (10 000 EUR), Nameja ielas posma no Viesītes līdz Viestura ielai vienkārtas virsmas apstrādes darbi (16 500 EUR), Ķieģeļu ielas atzara uz Jēkabpils cietumu divkārtas virsmas apstrādes darbi (35 000 EUR) vairāku ielu asfaltbetona segas izbūve (Parka ielas posmam no K. Skaubīša ielas līdz J.Raiņa ielai – 7000 EUR, Siguldas ielas posmam no J.Raiņa ielas virzienā uz baznīcu – 13000 EUR, Kokneses ielai – 8500 EUR, Mežaparka ielai – 36000 EUR), Palejas ielas skvēra gājēju celiņa atjaunošana (20 000 EUR), finansējums pievadceļu sakārtošanai aktīvās atpūtas kalna apkārtnē (10 943 EUR), ceļu ielu fonda plānotajos līdzekļos ielu ikdienas uzturēšanai iekļauta vairāk nekā 20 ielu atputekļošana (11 225 EUR), finansējums metu konkursa izstrādei un balvu fondam ēkas Pormaļa ielā 11 pārbūvei par Jēkabpils pilsētas publisko bibliotēku (4000 EUR), finansējums pedagogu amatalgas paaugstināšanai (36 400 EUR), finansējums aizbildņu apmācībām un psihologa pakalpojumiem (5500 EUR). 

Ar budžeta grozījumu paskaidrojuma rakstu var iepazīties šeit: paskaidrojuma_raksts_30.05.2019.pdf

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa