Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 6.jūnija sēdē ar domes lēmumu Nr.269 (protokols Nr.17, 24.§) tika apstiprināts “Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats”. 
Publiskais pārskats ir ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības paveikto. Tas ietver vispārējo statistiku par pilsētas attīstības tendencēm, pašvaldības budžeta izpildi, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, paveikto sociālajā sfērā, izglītībā un kultūrā, kā arī citās jomās. 
Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā „Publikācijas un statistika” vai saitē: https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/universalais/2013/01/1024-gada-publiskais-parskats/publiskais-parskats-2018.pdf

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa