Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps iepazīstas ar Neretas, Dolomīta, Zīlānu ielu būvdarbu gaitu

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps iepazīstas ar Neretas, Dolomīta, Zīlānu ielu būvdarbu gaitu

12.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs, piedaloties mediju pārstāvjiem, iepazinās ar būvdarbu gaitu projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu ” Neretas, Dolomīta, Zīlānu ielu pārbūves darbos, kā arī Neretas ielas pārvada pār Kļavu ielu pārbūvē.

Neretas, Dolomīta, Zīlānu ielu pārbūves rezultātā tiks veicināta pilsētas transporta infrastruktūras sasaiste TEN – T tīklā paaugstinot galveno ielu caurlaides spējas un saīsinot nepieciešamo pārvietošanās laiku un uzlabojot dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots veikt ielu posmu pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:
• Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai) aptuveni 1149m garumā,
• Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
• Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu aptuveni 1566 m garumā;
• Dolomīta ielas pārbūve 1 679 m garumā;
• Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;

Būvdarbu objektos SIA “Ošukalns” ceļu būves nozares vadītāja vietnieks Andris Kusiņš informēja, ka Dolomīta ielā darbu uzsākšana paredzēta 17.06.2019. Nedēļā no 17.06- 21.06. paredzēta ielas nospraušana, celmu raušana un augu zemes noņemšana ielas jaunbūvējamā posmā.

Neretas ielas pārbūve no pilsētas robežas līdz krustojumam ar Zaļo ielu līdz 12.06.2019 jau veikta lielākā daļa zemes darbu, izbūvēta salturīgā kārta un šķembu nesošā apakškārta Neretas  ielas un Zīriņu ielas braucamajā daļā, daļēji izbūvēti apgaismojuma tīkli un ūdensvads. Izbūvēts 320m garš asfalta pamatkārtas posms. Savukārt nākamajā nedēļā no 17.06- 21.06. plānots pabeigt salturīgās kārtas un šķembu pamata apakškārtas izbūvi apļa daļā un Dolomīta ielas atzarā, turpināsies zemes darbi un apvienotā gājēju un veloceliņa klātnes un salturīgās kārtas izbūves darbi. Asfaltēšanas darbus paredzēts turpināt jūlija mēnesī. Darbu pabeigšanas termiņš 08.01.2020

Neretas ielas pārbūve posmā no rekonstruētā Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai ar luksoforu, ietverot satiksmes pārvadu pār Kļavu ielu līdz 12.06.2019 veikta lielākā daļa zemes darbu, izbūvēta salturīgā kārta un šķembu nesošā apakškārta ielas braucamajai daļai, uzsākta ielas apmaļu izbūve, veikti sagatavošanas darbi pārvada laiduma betonēšanai, daļēji izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un apgaismojuma tīkli.

Nedēļā no 17.06- 21.06. plānots veikt tilta laiduma betonēšanas darbus, turpināt ceļa un ietves apmaļu izbūves darbus.

Asfaltēšanas darbus plānots veikt augusta mēnesī. Pilnīgi atjaunot kustību zem Kļavu ielas pārvad plānot atjaunot līdz 1.09.2019, savukārt darbu pabeigšanas termiņš noteikts 08.01.2020.

Pēc Zīlānu ielas pārbūves projekta apsekošanas domes priekšsēdētājs pauda gandarījumu par redzēto un uzsvēra: “Šodien iepazinos ar objektu realizācijas gaitu un pārliecinājos, ka plānotie darbi rit laika grafikā un būtisku aizķeršanos nav. Svarīgākais akcents pēc šodien plānoto objektu apsekošanas jāvelta Zīlānu ielas pārbūvei, lai posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, darbu veikšanas gaitā, netiktu pieļautas Viestura ielas izbūves pieļautās kļūdas un neprecizitātes darbu plānošanā. Bet kopumā secinu, ka objektos darbi norit un jau pēc pāris mēnešiem varēs veikt atkārotas apsekošanas, lai pārliecinātos par pilsētas lielāko objektu būvdarbu gaitu.”

Nākamajā nedēļā domes priekšsēdētājs plāno apsekot bērnudārzu “Bērziņš” un tuvākajā laikā arī pārliecināties par Krustpils pils būvdarbu gaitu.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa