Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārkārtas dalībnieku sapulcē no valdes priekšsēdētāja amata atsauc Gvido Liepiņu

Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārkārtas dalībnieku sapulcē no valdes priekšsēdētāja amata atsauc Gvido Liepiņu

Šodien, 13.jūnijā pēc kapitāldaļu turētāja pārstāvja pieprasījuma Jēkabpils reģionālās slimnīcas valde sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci, kurā no valdes priekšsēdētāja amata atsauca Gvido Liepiņu.

Ārkārtas dalībnieku sapulcē tika skatīti sekojoši jautājumi:
1. Par valdes priekšsēdētāja G. Liepiņa atsaukšanas pabalsta un īpašumā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa nomas maksas noteikšanu.
2. Par valdes locekļa A. Miļčevska atsaukšanas pabalsta noteikšanu.
3. Par valdes locekles I. Gelleres atsaukšanas pabalsta noteikšanu.
4. Par valdes priekšsēdētāja atsaukšanu.

Pieņemto lēmumu un notikušo balsojumu komentē Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps: “Es uzskatu, ka cilvēka dzīvība un veselība ir pats galvenais. Tāda ir mana pārliecība! Šīs ir vērtības uz kurām nevar un nedrīkst ekonomēt nekādos apstākļos!
Pagājušajā nedēļā es tikos gan ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdi, gan arī kolektīvu- nodaļu vadītājiem un virsmāsām, lai klātienē pārrunātu galvenās problēmas slimnīcas darba organizācijā un gūtu priekšstatu par slimnīcas darbību kopumā. Sarunās ar slimnīcas valdi neguvu pārliecību par kapitālsabiedrības nākotnes attīstības stratēģiju, piedāvātie risinājumi nepārliecināja. Tāpat sarunās man radās iespaids, ka slimnīcas valdes priekšsēdētājam nav izpratnes par medicīnas iestādes darbības principiem, kā rezultātā būtiski ir aizkavējusies un apdraudēts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) finansētais projekts, par ko pārliecinājos tikšanās laikā ar  CFLA vadību, nevis šo informāciju guvu no pašas valdes. Analizējot iegūto informāciju un faktus,  vēl vairāk sašutumu izraisīja iepriekšējā priekšsēdētaja Raivja Ragaiņa lēmums - pie esošās kritiskās situācijas jau tā lielās valdes algas  palielināt vēl par gandrīz 300 euro, tādējādi valdes priekšsēdētājam nodrošinot - 3 756 euro lielu mēneša atlīdzību.

Tikšanās laikā ar kolektīvu skaidri saklausīju viedokli, ka valdes komunikācija ar kolektīvu ir neapmierinoša. Nostrādātā gada laikā valdes priekšsēdētājam nav radusies izpratne par slimnīcas darba organizācijas principiem un uzskatu, ka slimnīcas valde nav darījusi visu iespējamo, lai spētu saņemt atbilstošu valsts finansējumu par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem, tādējādi gadu noslēdzot ar zaudējumiem.

Noslēgumā vēlos piebilst, ka iepazīstoties ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja vēstuli “Par ārkārtas dalībnieku sapulci” un Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegto SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes parakstīto paziņojumu par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu, secinu, ka nav ievērots likumā noteiktais dalībnieku sapulces sasaukšanas termiņš, līdz ar to valdes priekšsēdētājs savus pienākumus ir pildījis nepienācīgi. Valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš ir zaudējis dalībnieka t.i. - Jēkabpils pilsētas pašvaldības - uzticību.”

Jau tuvākajā laikā tiks izsludināti konkursi uz Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata vietām.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa