Jēkabpilī jau trešo reizi tiekas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri

Jēkabpilī jau trešo reizi tiekas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri

Šī gada 11. jūnijā Jēkabpilī uz vadības un kontroles darba grupas sēdi jau trešo reizi pulcējās projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri. Darba kārtībā tika izskatīti jautājumi par projekta īstenošanu, ar to saistītiem  iespējamiem  riskiem  un kā labāk sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Sanāksmē aicināti piedalīties bija visu projekta partneru vadība un par projekta īstenošanu atbildīgie speciālisti. Sanāksmē no Jēkabpils pilsētas pašvaldības puses piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Juridiskā departamenta direktore Dace Gluha, Grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede Līga Līvzeniece, Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe, Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola, no Kokneses novada pašvaldības puses Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, Ogres novada pašvaldību pārstāvēja Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis. 

Tā kā Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu īsteno sadarbībā ar Kokneses novada domi un Ogres novada pašvaldību, šādas sēdes pēc rotācijas principa notiek pie katra partnera, Jēkabpilī šī bija jau trešā tikšanās reize. 

Kā katru sēdi arī šoreiz izvērtās diskusija par kopīgā sadarbības projekta “ Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā ” Stratēģijas 2017.- 2025. gadam īstenošanu. Tika apspriesti kopīgi mārketinga pasākumi projektā sakārtoto objektu un ar tiem saistīto jauno tūrisma pakalpojumu popularizēšanai starptautiskās tūrisma izstādēs, pilsētu svētkos un Muzeja nakts pasākumos. Līdz nākošai sēdei, kas plānota Koknesē, paredzēts sagatavot priekšlikumus kopēja tūrisma maršruta Daugavas ceļš popularizēšanai un Muzeju nakts kopīgās akcijas “ 100 km Daugavas ceļā” organizēšanai. 

Projekts tiek īstenots ar ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Uz 11.06.2019. projekta kopējās izmaksas- 4 198 599,66 euro; tsk. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 3 112 054,53 euro, Kokneses novada pašvaldībai 294 117,65 euro, Ogres novada pašvaldībai 792 427,48 euro. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 78,9% no projekta attiecināmajām izmaksām.  
 

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja 
Inese Vītola