Jēkabpilī viesojas Krievijas Federācijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Jevgēņijs Lukjanovs

Jēkabpilī viesojas Krievijas Federācijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Jevgēņijs Lukjanovs

18. jūnijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika Krievijas Federācijas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijas Republikā Jevgēņija Lukjanova reģionālajā darba vizīte Jēkabpilī.

Pilsētas pašvaldībā vēstnieku uzņēma domes priekšsēdētājs Aivars Kraps  un deputāts Leonīds Salcevičs. Krievijas vēstnieka J. Lukjanova vizītes sastāvā Jēkabpilī viesojās Sergejs Afoņins, vēstnieka trešais sekretārs.

Galvenais vēstnieka vizītes mērķis tika noteikts iepazīt Jēkabpils pilsētas ekonomiskos rādītājus, apspriest 2021.- 2027..gada Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sadarbības iespējas un veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu izglītības, kultūras, tūrisma, satiksmes jomās.

Vizītes sākumā pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps vēstnieku iepazīstināja ar pilsētas ekonomiskajiem rādītājiem un  pilsētas attīstības plāniem, savukārt vizītes turpinājumā abas puses pārrunāja savstarpējās sadarbības iespējas un nākotnes ieceres.

Noslēdzot iepazīšanās vizīti Jēkabpilī vēstnieks ar delegāciju apmeklēja Sv. Gara pareizticīgo baznīca un vīriešu klosteri.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa