Notiks pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”

Notiks pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”

29. jūnijā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Jēkabpils Mežaparkā, plkst. 12:00 notiks pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”, ar mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides - risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties. Pasākuma laikā dalībniekiem būs nepieciešams pārvarēt 10 šķēršļus jeb stacijas, piemēram, rāpošanas zem tīkla, iegaumēšanas stacija, veselīga uztura pārbaudes stacija, atmiņas pārbaudes stacija u.c.  Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti.
Reģistrācija pasākumam no plkst.11:00 Jēkabpils Mežaparka kalna namiņā. 
Dalība pasākumā ir bez maksas. 
Atraktīvākajiem un veiklākajiem dalībniekiem būs iespēja savā īpašumā iegūt balvas.
Pasākumu organizē biedrība Biedrība Sporta klubs Mustangs
fitnessvfs@gmail.com; tel.:27034393.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.