Vasaras skolā Jēkabpilī pulcēsies UNESCO LNK sadarbības tīklu pārstāvji

Vasaras skolā Jēkabpilī pulcēsies UNESCO LNK sadarbības tīklu pārstāvji

Jūnija izskaņā, no šī gada 26. līdz 28. jūnijam, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) vasaras skola, kuras mērķis ir papildināt zināšanas un prasmes par aktuālajiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē.

“Jēkabpilī kā košā kamolā savijas vairāki ar UNESCO vārdu saistīti pavedieni –šeit atrodas gan Strūves ģeodēziskā loka punkts, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, gan Jēkabpils vēstures muzejs, kas lepni glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Aktīvi darbojas UNESCO asociētā skola – Jēkabpils pamatskola, un tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieces – Jēkabpils pilsētas bibliotēka un Jēkabpils Galvenā bibliotēka, kuras ikdienā rūpējas par vērtībām, kas svarīgas mums – gan kā vienotai nācijai, gan kā neaizvietojamai pasaules kopienas daļai,” Vasaras skola norises vietas izvēli skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Šobrīd Latvijā darbojas UNESCO LNK tīkla 37 „Stāstu bibliotēkas”, 32 UNESCO asociētās skolas, 15 atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” dokumentāro mantojumu, kā arī 5 UNESCO katedras augstskolās, aptverot visus Latvijas reģionus.

Saturiski vasaras skola organizēta, iedvesmojoties no atslēgas vārdiem, kas raksturo uz mieru vērstu sabiedrību: atbildība, sadarbība un vērtības. Trīs dienās plānotas gan kopīgas lekcijas, gan darbs mazākās grupās, ko vadīs Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas eksperti, nevalstisko organizāciju, tostarp “Zaļā brīvība”, “Latvijas stāstnieku asociācijas” pārstāvji, mediju eksperti un citi jomas profesionāļi.

Vasaras skolas mērķi ir stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un mērķtiecīgai interpretācijai un vienlaikus arī paplašināt katra vasaras skolas dalībnieka zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē.

Mediju pārstāvjiem!
Intereses gadījumā mediju pārstāvji laipni aicināti apmeklēt UNESCO LNK Vasaras skolu klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 29683396.

Par UNESCO
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 195 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski. Plašāk: www.unesco.lv un Facebook.com/UNESCOLNK.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Mob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: k.balcare@gmail.com