Apstiprināšanai SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatam virza Guntaru Leitānu

Apstiprināšanai SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatam virza Guntaru Leitānu

Noslēdzies konkurss uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatu. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informēja, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotā komisija izvērtējusi iesniegtos pieteikumus un dalībnieku kopsapulcei ievēlēšanai SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatam virza Guntaru Leitānu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā uz "SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies 12 pretendenti. Ar pieciem pretendentiem, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem un bija sasnieguši maksimālo punktu skaitu, tika veiktas pārrunas. Pārrunu rezultātā par atbilstošāko kandidatūru, tika atzīts Guntars Leitāns. Komisija atzinīgi novērtēja viņa zināšanas vairāku atbilstošo nozaru jomā, kā arī spēju vadīt lielu kolektīvu un līdzšinējo pieredzi, jo no 2007.gada un līdz šim Guntars Leitāns SIA “Jēkabpils pakalpojumi” strādāja par galveno inženieri.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa