Pašvaldības nedēļas plāns 25.06.- 30.06.

Pašvaldības nedēļas plāns 25.06.- 30.06.

25. un 26. jūnijā
Jelgavā, Zemgales plānošanas reģionā, notiks pirmā Lat-Lit-By  projekta ENI –LLB-1-108 " Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā" visu valstu partneru tikšanās,  atklāšanas pasākums -atklāšanas sanāksme, projekta uzraudzības grupas sēde un projekta vadības grupas sēde. Jēkabpils pilsētas pašvaldību sēdēs pārstāvēs Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Kultūras pārvaldes vadītāja Inta Ūbele un pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola.

26.jūnijā
plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 102, notiks ik mēneša preses konference medijiem, kurā domes vadība informēs par šobrīd aktuālāko pašvaldības darbā;

no 26. līdz 28. jūnijam, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) vasaras skola, kuras mērķis ir papildināt zināšanas un prasmes par aktuālajiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē.
Plkst.14.30 atklāt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) vasaras skolu uzaicināts domes priekšsēdētājs Aivars Kraps;

plkst.15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 102, notiks Apbalvojumu komisijas sēde.

27. jūnijā
plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde;

plkst.15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks pilsētas svētku darba grupas sanāksme;

28. jūnijā
Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, pēc Baltkrievijas ģenerālkonsula Daugavpilī ielūguma, uzaicināts piedalīties svinīgajā pasākumā Daugavpilī, par godu Baltkrievijas Neatkarības dienai;

Jēkabpils pilsētas pašvaldības delegācija dosies darba vizītē uz sadraudzības pilsētu Melli Vācijā, kur uzaicināti piedalīties Melles 850 gadiem veltītajos pasākumos. Pašvaldību pārstāvēs Domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Margita Liepiņa, Būvniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā Skaidrīte Ozoliņa;

plkst.15.00 Jēkabpils Tautas namā notiks ielu komiteju sanāksme.

Kultūras aktivitātes

26.06. plkst. 20.00 Jēkabpils Tautas nama Kinoplacī Stāstu vakars kopā ar tradicionālo dziedāšanas grupu “Saucējas” un UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Vasaras skolas dalībniekiem.

29.06.plkst. 13.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu absolventu izlaidums.

29.06.plkst. 16.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļas absolventu izlaidums.

Vairāk info: Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv;

Jēkabpils Vēstures muzeja informācija

27.06. plkst. 11.00 Krustpils pilī seminārs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem "Ko (sa)gaida tūrists?". Lektore- Aiga Krišmane, tūrisma aģentūras Jauni Rakursi projektu vadītāja.
Seminārs Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana (AttractiveFORyou), Nr. LLI-211” ietvaros.

27.06. plkst. 20.00 Sēļu sētā pasākums UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklu vasaras skolas dalībniekiem.

Līdz 30. jūnijam Krustpils pils vārtu tornī skatāma mākslinieces Gitas Palmas gleznu izstāde. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 eiro.

Līdz 30. jūnijam Krustpils pilī skatāma izstāde „Pēdējais Mohikānis”. Izstādē aplūkojamas eļļas gleznas, zīmējumi un dažādi kokgriezumi, kurus darinājis amatnieks, Jersikas pagastā dzimušais Jāzeps Oskars Bikaunieks (1916-1987). Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 eiro.

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 eiro.

Vairāk info: Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Sporta pasākumi

25.jūnijā
plkst.10:00 Mežaparkā koptreniņi „Sportojam kopā” bērniem no 4.g.vec. kopā ar pieaugušajiem;
plkst.11:00 Mežaparkā koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem);
plkst.18:00 Mežaparka ķoptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports).

26.jūnijā
plkst.18:00 Mežaparkā notiks Tautas triatlons.

27.jūnijā
plkst.11:00 Mežaparkā koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem);
plkst.18:00 Mežaparka ķoptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports).

Vairāk info: Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv

NVO aktualitātes no 25. līdz 30.jūnijam

No 25.-28. jūnijam Vasaras gaismas un siena skulptūru plenērs Kaldabruņā. Plenēra tēma ‘’Apgaismo’’. Organizē biedrība ‘’ Ūdenszīmes’’.

Otrdien, 25. jūnijs
no plkst.09.00 -13.00 biedrībā „Ūdenszīmes” Kaldabruņas skola, regulāri atvērto durvju dienas.

plkst.10.00 Dienas centra “Kopā būt” Dāmu klubiņa aktivitātes

plkst.10.00 Jēkabpils Invalīdu biedrībā rokdarbi. Vada Raisa.

plkst.12.00 Kā ik katru otrdienu, biedrības “Sasaiste“ dejotājas - grupas “Dejo vesels” mēģinājumi.

plkst.15.00  DC ‘’Kopā būt’’ bezmaksas praktiskās nodarbības ‘’ Esi radošs-esi laimīgs’’.  Organizē biedrība ‘’Latvijas cistiskās fibrozes biedrība’’.

Trešdien, 26.jūnijs
plkst.10.00 Jēkabpils Invalīdu biedrībā vingrošana ar bumbām ārā un zālē fizioterapeita vadībā. Vada Raisa.

plkst. 10.30  NVO resursu centrā  “NVO fonds 2019’’ projekta “Vairāk Latvijas”  aktivitāšu īstenošana, “Vairāk jauniešu iniciatīvu”.  Vidusdaugavas reģiona pašvaldību, aktīvo jauniešu NVO/centru/grupu jaunatnes darbinieku tikšanās. Aktivitātes notiks  Jaunā iela 39i Jēkabpils.

plkst.14.00  "Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā". Individuālas nodarbības dienas centra "Kopā būt" apmeklētājiem. Vada Maira.

no plkst.15.00  Dienas centra “Kopā būt” kokapstrādes nodarbības, īpaši aicinātas  ģimenes ar bērniem (no 11 gadiem). Iepriekšēja pieteikšanās. Vada galdnieks Dainis.

Otrdien, trešdien Jēkabpils Invalīdu biedrībā no 10.00-13.00 darbojas veļas mazgātuve maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Ceturtdien, 27. jūnijs
plkst.10.00 -15.00 biedrībā ‘’Sasaiste ‘’ auduma maisiņu gatavošana, šūšana.

plkst.11.00 „Zini-dari” Dienas centrā „Kopā būt”. Radošas nodarbības apmeklētājiem.

no plkst.13.00 Dienas centrā "Kopā būt" brīvais apmeklējums.

plkst.14.00 "Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā". Individuālas nodarbības dienas centra "Kopā būt" apmeklētājiem. Vada Maira.

plkst.17.15 poļu valodas nodarbības. Vada Erasmus+ programmas projekta brīvprātīgā no Polijas Marta.

Piektdien, 28. jūnijs
plkst.10.00 -15.00 biedrībā ‘’Sasaiste ‘’ auduma maisiņu gatavošana, šūšana.

no plkst.09.00-13.00 biedrībā „Ūdenszīmes”, Kaldabruņas skolā, regulāri atvērto durvju dienas.

plkst.11.30 Dienas centrā “Kopā būt” galda spēles SCRBABBLE turnīrs.

no plkst.13.00 Individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā, kā arī var pieteikties komunālo maksājumu elektronisko rēķinu saņemšanas apmācībai.

 Jēkabpils NVO resursu centrs informē: IZSLUDINĀTA FOTOAKCIJA “BRĪVPRĀTĪBA VIENĀ FOTOKADRĀ” Vairāk: www.jekabpilsnvo.lv/2019/05/

*** Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība SR Dienas centrs "Kopā būt". Adrese: Jaunā iela 39i, Jēkabpils

Ligita Upīte
Valdes priekšsēdētāja
Jēkabpils NVO resursu centrs

Vairāk info: Jēkabpils nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

 

Par pašvaldības aktualitātēm skatīt: www.jekabpils.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa