Par karoga pacelšanu pilsētas svētkos 5. un 6. jūlijā

Par karoga pacelšanu pilsētas svētkos 5. un 6. jūlijā

27.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps izdevis rīkojumu Nr. 30 “Par karoga pacelšanu”. Pamatojoties uz Latvijas valsts karoga likuma 7. panta trešo daļu un sakarā ar Jēkabpils pilsētas svētkiem 2019. gada 5. jūlijā un 6. jūlijā, uzdots pacelt valsts karogu Jēkabpils pilsētā 2019. gada 5.jūlijā un 6. jūlijā pie publisko personu ēkām, privāto, juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.