Aicinām iedzīvotājus iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai

Aicinām iedzīvotājus līdz 15.jūlijam iesūtīt idejas pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai par kopējo summu 10 000 euro. Finansējums ieplānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā.

Konkursa mērķis – aicināt iedzīvotājus līdzdarboties un iesniegt idejas jaunam priekšlikumam Jēkabpils pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai vai uzlabošanai

Piesakāmie objekti – konkursa ietvaros var pieteikt objektus, kuru būvniecība varētu tikt īstenota Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuri ir saistīti ar pilsētas publiskās teritorijas labiekārtojuma uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai, piemēram – 
-    publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošana un labiekārtošana;
-    publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana;
-    jaunu vides objektu izveide;
-    citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Pieteikumu iesniegšana – ieteicamie iesniegšanas materiāli idejai par objekta būvniecību, labiekārtošanu:
-    īss idejas apraksts par objektu, mērķauditorijas, kuru ir plānots sasniegt, raksturojumu.
-    shematisks plāns ar objekta novietojumu Jēkabpils pilsētā, vietas fotofiksācija;
-    ja iespējams objekta vizuālais risinājums (skices, attēli, rasējumi utml);

Noteiktais finansējums 10 000 euro paredzēts viena projekta realizēšanai.

Pēc žūrijas vērtējuma, sabiedrībai balsošanai tiks nodoti 3 labāko pretendentu darbi, no kuriem tiks izraudzīts viens objekts, kurš tiks realizēts pilsētvidē.

E-pasts pieteikumu iesūtīšanai: san@jekabpils.lv