Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidentūru pārņem Jēkabpils

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidentūru pārņem Jēkabpils

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru pārstāvju – republikas pilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulcē ir apstiprināts LLPA jaunais prezidents – Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

LLPA statūtos ir noteikts, ka rotācijas kārtībā biedrības prezidentūru pārņem nākamā pilsēta noteiktā kārtībā. 22. jūlijā notikušajā kopsapulcē LLPA prezidents – Jelgavas mērs Andris Rāviņš – nodeva prezidenta pilnvaras Aivaram Krapam.

“Ir iesākti vairāki nozīmīgi darbi, kas ir jāturpina. Vēlu jaunajam prezidentam enerģiju, profesionalitāti, stingru mugurkaulu pārstāvot lielo pilsētu, mūsu iedzīvotāju, intereses Latvijā, reģionā un visā Eiropā. Atceroties mūsu sen izveidoto saukli “Ja sāp vienam, sāp visiem!” darboties kopā, lai neviens izaicinājums nav par lielu un kopā tiek paveikti ievērojami darbi valsts labā,” LLPA līdzšinējais prezidents A.Rāviņš.

“Lielo pilsētu saimē Jēkabpils ir jau daudzus gadus, ir pienācis laiks uzņemties prezidentūras godu. Jēkabpils un es, mēs esam gatavi strādāt, pildīt izvirzītos uzdevumus, lai sasniegtu visus izvirzītos mērķus. Strādāt visu mūsu pilsētu iedzīvotāju labā!” gandarīts par jaunajiem pienākumiem ir jaunievēlētais LLPA prezidents A.Kraps.

Biedrības prezidents atrodas amatā vienu gadu, ja vien biedru kopsapulce nenolemj citādāk. Pēc termiņa beigām biedrības prezidents atbilstoši apstiprinātajam sarakstam nodod savas prezidenta pilnvaras nākamajam biedram.

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Lielo pilsētu asociācija