Noslēdzoties projektam AttractiveFORyou, Jēkabpilī uzstādīts LED ekrāns

Noslēdzoties projektam AttractiveFORyou, Jēkabpilī uzstādīts LED ekrāns

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou), LLI-211, ietvaros, Jēkabpilī uzstādīts elektroniskais LED ekrāns. Ekrāns atrodas Rīgas un Madonas ielu krustojumā Krustpils pusē.

Ekrānā redzama informācija par tūrisma objektiem, aktuālajiem pasākumiem Jēkabpils objektos un pilsētā, kurus iespējams apmeklēt gan jēkabpiliešiem, gan pilsētas viesiem. Tāpat arī ekrānā būs redzama informācija par kultūras tūrisma iespējām, lielākajiem sporta pasākumiem. Sākoties projektam, radās ideja izvietot šādu ekrānu, lai tajā atspoguļotā informācija sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Šo informāciju ievēros gan jēkabpilieši, gan pilsētas caurbraucēji.

Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 400 549,29 euro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja: Zane Vārna
T.+371 65233822
zane.varna@edu.jekabpils.lv