Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā

Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā

No šī gada 14. maija Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir uzsākusi dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projektā ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions).

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet partneri no Baltkrievijas – Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments, no Lietuvas – Viļņas rajona pašvaldības administrācija un Rokišķu Reģionālais muzejs, bet no Latvijas – Neretas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Projekta mērķis ir veicināt vietējā nemateriālā kultūras un vēsturiskā mantojuma, tostarp tradicionālo prasmju saglabāšanu un pieejamību, kā arī uzlabot kultūras tūrisma konkurētspēju visās trīs kaimiņvalstīs.

Lai šo mērķi sasniegtu Jēkabpils pilsētas pašvaldība no šī gada oktobra organizēs 12 starppaaudžu iedzīvotāju tikšanās “Vēsturiskās Otrdienas”, lai apzinātu un pārmantotu vietējo nemateriālo kultūras mantojumu; izveidotu 8 stāstus par svētku svinēšanas tradīcijām dažādos, kurus “Runājošajā stendā” stāstīs izvēlēts personāžs. 2020. gadā rīkosim starptautisku koktēlniecības plenēru, kura noslēgumā Jēkabpils Mežaparkā tiks atklātas 6 koka skulptūras-senās rotaļlietas un starptautisku tautas mūzikas instrumentu festivālu un gadatirgu. Vairākas aktivitātes būs vērstas uz visu projekta partneru kultūras un tūrisma profesionāļu zināšanu papildināšanu, tūrisma maršrutu izstrādi un popularizēšanu starptautiskās izstādēs Rīgā, Viļņā un Minskā.

Vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību saistošāku vērtīs mūsdienīgu, inovatīvu tehnoloģiju iegāde un pielietojums ekspozīciju izveidei Krustpils pilī. Projekts ilgs divus gadus, līdz 2021. gada 13. maijam un tā kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums - 928 431,87 eiro.
Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbildīga ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.  

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļa