Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Par Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkta Jēkabpilī adreses maiņu

Par Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkta Jēkabpilī adreses maiņu

Sakarā ar Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkta Jēkabpilī adreses maiņu no Rīgas iela 150, Jēkabpils uz Neretas iela 39, Jēkabpils, tiesa nepieņems apmeklētājus š.g. 12. un 16. augustā. 
Ar š.g. 19. augustu Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkts Jekabpilī atradīsies Neretas ielā 39, Jēkabpilī. 

Dokumentus iespējams iesniegt arī citos Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punktos.

Kontaktinformācija