Apstiprina Budžeta komisijas izveidošanu

Apstiprina Budžeta komisijas izveidošanu

8.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja Budžeta komisijas sastāvu un reglamentu. Budžeta komisija izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības 2020.gada budžeta projekta izstrādi.  
Budžeta komisija apstiprināta šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors Guntars Gogulis, komisijas locekļi: domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, deputāti: Signe Bērziņa, Leonīds Salcevičs, Raivis Ragainis, Līga Kļaviņa, Aleksandrs Deinis, Nikolajs Anuškevičs; Finanšu departamenta direktore Natālija Dardete, Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja Gita Kalniete.
Deputāti domes sēdē apstiprināja arī Budžeta komisijas reglamentu. Budžeta komisijas galvenie uzdevumi: izskatīt un sniegt atzinumus par 2020.gada budžeta pieprasījumiem, pieņemt lēmumu par pieprasījuma reģistrāciju iekļaušanai budžeta projektā. Komisija var sniegt viedokli, priekšlikumus domes pastāvīgajām komitejām, komisijām, domes administrācijai jebkurā domes darbības jautājumā, kas ietilpst tās kompetencē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa