Piešķir finansējumu elektrosadales skapju un apsardzes signalizācijas sistēmas remontam Krustpils saliņā

Piešķir finansējumu elektrosadales skapju un apsardzes signalizācijas sistēmas remontam Krustpils saliņā

8.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti piešķīra finansējumu 856,04 euro apmērā elektrosadales skapju un apsardzes signalizācijas sistēmas remontam Krustpils saliņā. Finansējums piešķirts, jo pašvaldībā tika saņemts Jēkabpils Kultūras pārvaldes iesniegums par divu elektrosadales skapju un apsardzes signalizācijas sistēmas bojājumiem Krustpils saliņā atmosfēras pārspriegojuma (zibens spēriena) rezultātā. Lai atjaunotu to darbību un nodrošinātu drošu elektroierīču lietošanu, nepieciešams veikt remontdarbus par kopējo summu 856,04 euro. Apmaksu paredzēts veikt no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem avārijas un tamlīdzīgu seku likvidēšanai .

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa