No 1.septembra Jēkabpils skolēnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadās bez maksas

No 1.septembra Jēkabpils skolēnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadās bez maksas

8.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti lēma par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, skaidrojot pieņemtā lēmumu nozīmīgumu ģimenēm, uzsver: “Esmu gandarīts, ka, rūpējoties par mūsu pilsētas nākotni  - bērniem, domes deputātu vairākums atbalstīja iniciatīvu šajā mācību gadā, no 1.septembra skolēnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadāt bez maksas. Uzskatu, ka šī iniciatīva veicinās ne tikai izglītības pieejamību mūsu skolēniem, bet arī bērnu drošību dodoties uz izglītības iestādi. Bērnu un jauniešu pārvietošanās bez maksas ar sabiedrisko transportu veicinās izvēlēto interešu izglītības pieejamību, pilnveidot un attīstot dažādas prasmes, saturīga brīvā laika pavadīšanai.”

Pieņemtais lēmums nosaka, ka no mācību gada sākuma līdz 31.maijam visu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu un Krustpils pamatskolas skolēni Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt bez maksas.
Par braucieniem nebūs jāmaksā arī jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un kuru dzīves vieta ir deklarēta Jēkabpilī.

Lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu bez maksas, tiks ieviesta jauna sistēma.
Pašvaldība ir pilnvarojusi uzņēmumu SIA „Jēkabpils autobusu parks” ievies jauno sistēmu, kā arī  sagatavot un izsniegt individuālās elektroniskās braukšanas kartes. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Vetere informē, ka braukšanas kartes jau tiek gatavotas un skolēniem tās tiks izsniegtas skolās sākot ar 2.septembri: “Bērniem un jauniešiem jāatceras, ka braukšanas karti varēs izmantot, uzrādot skolēna apliecību. Tātad, iekāpjot autobusā, vispirms autobusa vadītājam jāuzrāda skolēna apliecība, tad  elektroniskā braukšanas karte jāpietuvina kases aparātam un jāsaņem braukšanas biļete. Ja autobusā notiek biļešu kontrole, kontrolierim jāuzrāda skolēna apliecība, braukšanas karte un braukšanas biļete. Vēl jāpatur prātā, ka braukšanas karte attiecas uz braucieniem tikai pilsētas robežās,- piemēram, 3.maršrutā pilsētas robeža beidzas pie pieturas  „Ceļa meistars”, - skaidro Vetere.
 
Papildus informācijai:
-Skolēnus 1. un 2.septembrī pilsētas autobusos pārvadās bez maksas (arī gadījumā, ja skolēns nebūs saņēmis individuālo elektronisko braukšanas karti).
-Skolēnu individuālās elektroniskās braukšanas kartes tiks izsniegtas mācību iestādēs.
-Pirmsskolas vecuma bērnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadās bez maksas.
-Braukšanas kartes nozaudēšanas gadījumā, jaunu karti varēs saņemt Jēkabpils autobusu parkā (adrese: “Akurāteri”  Salas pagasts) tās cena būs 3,00 euro
-Savukārt izglītības iestādēs noteiktajā skolēnu brīvlaikā, braukšana sabiedriskajā transportā būs par maksu.

Ja rodas papildus jautājumi, informāciju darba laikā var saņemt zvanot uz SIA „Jēkabpils autobusu parks” pa tālruni 28311631.

Pieņemto 8.08.2019 lēmumu Nr.343 "Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos" skatīt te:
https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/universalais/2019/01/12610-2019-gada-domes-lemumi/majaslapai-dome-0808.pdf

Informāciju sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa