Mainīta satiksmes organizācija Slimnīcas un Rēzeknes ielu krustojumā

Mainīta satiksmes organizācija Slimnīcas un Rēzeknes ielu krustojumā

Mainīta satiksmes organizācija Slimnīcas un Rēzeknes ielu krustojumā! Vēršam uzmanību, ka braucot pa Slimnīcas ielu, virzienā no Zīlānu ielas, atļauts braukt tikai pa labi uz Rēzeknes ielu. Nokļūšanai uz Jēkabpils 3. vidusskolu izmantot apbraucamo ceļu pa Rēzeknes ielu un Ķieģeļu ielu.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiks īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” ietvaros, projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Lūgums satiksmes dalībniekiem ievērot uzstādītās ceļa zīmes un ceļu satiksmes noteikumus!

Edgars Dobelis
Ceļu būvinženieris
Būvniecības nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība