Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu

Jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu

rojektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā "Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana" iedzīvotājiem, kam ikdienā (mājās vai profesionālajā darbā) nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas (līdzatkarības, izdegšanas profilakse).

Atbalsta grupai tiks realizēta programma “Dzīvo tīrrakstā!”. Šī programma paredzēta tiem, kuri vēlas:

  • Izprast sevi un atklāt sevī līdz šim neizmantotas enerģijas rezerves, apzināties iekšējo brīvību ierobežojošos faktorus;
  • Apzināties savus patiesos mērķus – motivētājus un atrast laiku sev, apgūt praktiskas metodes, kā pārvarēt slinkumu, vilcināšanos;
  • Apzināti un veselīgi veidot attiecības ar citiem – ģimenē, darbā, pasaulē; iemācīties atšķirt savus personīgos mērķus no manipulācijām, uzstādījumiem, ierobežojumiem un stereotipiem, kas “pielipuši” dzīves gaitā.

Programma sniedz praktiskas iemaņas tam, kā var darboties savas emocionālās labsajūtas labā. Darbs ar sevi nav teorija, tā ir prakse! Teorētiska informācija ir pavisam nedaudz,  lai paskaidrotu to, kas attiecas uz uzdevumiem, kuri  jāveic, Nodarbību lielākā daļa paredzēta, kā praktiski uzdevumi un atgriezeniskā saite par tiem.

Pasākums tiks organizēts kā nodarbības slēgtā grupā (jaunu dalībnieku uzņemšana beidzas sākot ar 3.tikšanos), grupā varēs pieteikties vismaz 10-12 dalībnieki. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā.

Nodarbības vadīs psiholoģe Inita Zarkeviča.

Pirmā nodarbība notiks 14.septembrī plkst. 10.00 biedrības Kristīgai paaudžu kopībai “TILTS” jaunajās telpās Palejas ielā 5 – 2 stāvā, Jēkabpilī.

Interesentus aicina pieteikties rakstot uz e-pastu inita.zarkevicha@gmail.com (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu), papildus informācija zvanot pa tālruni 27040603.

Pasākums ir bez maksas.

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.