Pašvaldības nedēļas plāns 16.09.- 22.09.

Pašvaldības nedēļas plāns 16.09.- 22.09.

16.septembrī
Domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola tiksies ar Latvijas Universitātes Reģionālā centra direktori Guntu Kraģi un Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktori Dainu Spuriņu, lai pārrunātu savstarpējo sadarbību izglītības jomā;

pēcpusdienā domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola tiksies ar Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra vadītāju Laimdotu Kancāni, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par iestādes darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.

17.septembrī
pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projekta vadītāja Inese Vītola, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Kristīne Garde, Jēkabpils Mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals un Kultūras pārvaldes projektu vadītāju Līva Stašule dosies uz sadraudzības pilsētu Rokišķiem Lietuvā, lai piedalītos koktēlniecības projekta “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā ietvaros” noslēgumā. Starptautiskā projekta ietvaros nākamgad arī Jēkabpilī tiek plānoti divi starptautiski pasākumi, kuru laikā projekta partneri būs jāuzņem “Seno rotaļlietu izgatavošanas koktēlniecības plenērā” no 25.-31.maijam, kā arī  “Tautas mūzikas instrumentu gadatirgū” 8. augustā.

18.septembrī
plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Jēkabpils nodaļas, sadarbībā ar pašvaldību organizētais pasākums, kura laikā svinīgo solījumu par uzticību Latvijas valstij dos viens pilsonības pretendents.

19.septembrī
plkst.9.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde;

plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Domes sēde;

plkst.11.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde.

20.septembrī
plkst.13.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēde.

21.septembrī
Domes vadība uzaicināta piedalīties Jēkabpils sadraudzības pilsētas Rokišķi, Lietuvā , Rokišķu pilsētas 520 gadu jubilejas veltītajos pasākumos.

Kultūras aktivitātes

21.septembrī
plkst. 18.00 Jēkabpils Romas katoļu baznīcā uz koncertu aicina vīru vokālais ansamblis “Dižbrāļi” un Kvernes vīru koris no Norvēģijas. Koncerta laikā tiks vākti ziedojumi ērģeļu restaurēšanai. 

17.septembrī
 plkst.10.00  Krustpils kultūras namā teātra izrāde bērniem “Trīs siventiņi un vilks”.

No 17.septembra līdz 20.septembrim
Jēkabpils Tautas namā, Kino mītnē, varēs noskatīties dokumentālo filmu “Spiegs, kurš mans tēvs”. Seansi Jēkabpils Tautas nama Lielajā zālē:

17.09. plkst. 18.00;
18.09. plkst. 18.00;
19.09. plkst. 18.00;
20.09. plkst. 17.00;

Filma “Spiegs, kurš mans tēvs” ir personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un notikumiem, kas risinājās pirms 40 gadiem. Režisors: Gints Grūbe un Jāks Kilmi. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē.

Vairāk info: Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv

Jēkabpils Vēstures muzeja informācija

19. septembrī Jēkabpils Vēstures muzeja speciālisti piedalās konferencē Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā “Baltu ceļš” ar ziņojumu par muzeja Brīvdabas nodaļu “Sēļu sēta”, un prezentē muzeja izglītojošo programmu.

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 EUR

Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī skatāma kanādiešu mākslinieces Dianes Hiskoks (Diane Hiscox) gleznu izstāde “What Do We Value? / Ko mēs vērtējam?”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 EUR
 

Vairāk info: Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Sporta pasākumi

17.septembrī
11:00  Mežaparks     Vispārattīstošā vingrošana sporta speciālista vadībā;
18:00  Mežaparks     „Sports visiem”  sporta speciālista vadībā.

18.septembrī
16:00 – 18:30 Ozolsalā „Orientieris 2019” (marķējums no Spuņģēniem, pagrieziens uz Kaķīšiem (Antūžiem)).

19.septembrī
11:00  Mežaparks vispārattīstošā vingrošana sporta speciālista vadībā;
18:00  Mežaparks     „Sports visiem”  sporta speciālista vadībā.

20.septembrī
10:00  Jēkabpils stadionā „Olimpiskā diena 2019” (kopīga vingrošana, stafetes un citas sportiskas aktivitātes).

Vairāk info: Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv

Jēkabpils NVO aktualitātes no 16. - 21. septembrim

Pirmdien, 16. septembris
Rīgā Finanšu ministrija organizē viedokļu apmaiņas domnīcu, kurā aicināti piedalīties valsts un NVO organizāciju pārstāvji.

no plkst. 9.00 -17.00 Dienas centrā “Kopā būt” senioriem brīvais apmeklējums.

plkst.10.00 DC ‘’Kopā būt’’ apmeklētājiem nūjošanas nodarbība Mežaparkā.

plkst.10.00 DC “Kopā būt” neformālā angļu valodas nodarbība.

plkst.11.00  DC “Kopā būt” zālē vingrošana ar SMŪVO riņķiem.

no plkst.13.00 Individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā, kā arī var pieteikties komunālo maksājumu elektronisko rēķinu saņemšanas apmācībai

no plkst.15.00 -19.00 Dienas centra “Kopā būt” kokapstrādes nodarbības, īpaši aicinātas  ģimenes ar bērniem (no 11gadiem). Iepriekšēja pieteikšanās. Vada galdnieks Dainis

* no plkst.10.00 un visu nedēļu biedrībā “Cerību sala” līdz 13:00 un 15:00 – 18:00 dāvanu radošās darbnīcas!

Otrdien, 17. septembris
no plkst. 9.00 -17.00 Dienas centrā “Kopā būt” senioriem brīvais apmeklējums

no plkst.09.00 -13.00 biedrībā „Ūdenszīmes” Kaldabruņas skola, regulāri atvērto durvju dienas

no plkst.9.00 Dienas centra “Kopā būt” Dāmu klubiņa aktivitātes. Līvānu biedrības BALTĀ MĀJA teātra izrāde ‘’ Mūsu īpašais draugs’’.

plkst.11.30 Dzejas dienas DC “Kopā būt”.

plkst.14.00 Biedrības “Sasaiste” dejotājas - grupas “Dejo vesels” mēģinājums

plkst.16.00 Sēlpilī NVO informatīvā diena. Brīvprātīgais darbs. NVA darba tirgus vakances un iespējas. Probācija=līdzgaitnieks, vada Jānis Nicmanis.

Trešdien, 18.  septembris
no plkst. 9.00 -17.00 Dienas centrā “Kopā būt” senioriem brīvais apmeklējums

no plkst. 10.00 Dienas centrā “Kopā būt” ĢIMENES DIENA - Senioriem kopā mazbērniem mākslas un mākslinieciskās pašdarbības nodarbības – ziedi no auduma. Vada skolotāja Ina.

plkst.10.00 Jēkabpils Invalīdu biedrībā rokdarbi. Rokdarbi un kakla spilvenu darināšana. Vada Raisa

plkst.11.00 Diskusija Daugavpilī "Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?"

no plkst.15.00  Dienas centrā “Kopā būt” kokapstrādes nodarbības, īpaši aicinātas  ģimenes ar bērniem (no 11 gadiem). Iepriekšēja pieteikšanās. Vada galdnieks Dainis

Pirmdienās, otrdien, trešdien Jēkabpils Invalīdu biedrībā no 10.00-13.00 darbojas veļas mazgātuve maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

Ceturtdien,19.septembris
no plkst. 9.00 -17.00 Dienas centrā “Kopā būt” senioriem brīvais apmeklējums

plkst.10.00 DC “Kopā būt” neformālā angļu valodas nodarbība.

plkst.11.00  DC “Kopā būt” zālē vingrošana ar SMŪVO riņķiem.

Piektdien, 20. septembris
no plkst. 9.00 -17.00 DC “Kopā būt” senioriem brīvais apmeklējums

plkst. 9.00 DC “Kopā būt” pieredzes brauciens uz Aknīstes Senioru centru.

no plkst.09.00-13.00 biedrībā „Ūdenszīmes”, Kaldabruņas skolā, regulāri atvērto durvju dienas

plkst.10.00 DC “Kopā būt” galda spēles SCRBABBLE turnīrs

plkst.12.00 DC “Kopā būt” zālē vingrošana.

no plkst.13.00 Individuālas nodarbības senioriem datorlietošanā, kā arī var pieteikties komunālo maksājumu elektronisko rēķinu saņemšanas apmācībai*

Sestdien, 21. septembris
plkst.15.00 Krustpils kultūras namā Baltkrievu kultūras vakars.

Informācija: Biedrība TILTS jaunā adresē: Palejas iela 5, Jēkabpils!

Katru svētdienu  biedrībā ‘’ Spatkanne’’ no pl. 12.00-14.30 nodarbības.

* Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība SR Dienas centrs "Kopā būt"

Brīvais apmeklējums - grāmatu lasīšana, datora apguve un lietošana, saviesīgas sarunas, novusa spēlēšana, šujmašīnas lietošana.  Adrese: Jaunā iela 39i, Jēkabpils

Ligita Upīte
Valdes priekšsēdētāja
Jēkabpils NVO resursu centrs

*** Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība SR Dienas centrs "Kopā būt". Adrese: Jaunā iela 39i, Jēkabpils

Vairāk info: Jēkabpils nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

Par pašvaldības aktualitātēm skatīt: www.jekabpils.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa