Veikta seguma uzlabošana Ķieģeļu ielas posmam

Veikta seguma uzlabošana Ķieģeļu ielas posmam

Pagājušajā nedēļā tika veikta Kieģeļu ielas atzara, kas ved uz Jēkabpils cietumu, divkārtas virsmas apstrāde. Šī posma sakārtošana bija aktuāla gan Jēkabpils cietuma darbiniekiem, gan arī blakus esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem.

Pēc pašvaldības specialistu veiktās apsekošanas, tika rasta iespēja veikt minētā ielas posma sakārtošanu.  Divkārtas virsmas apstrāde veikta ielas posmam 367 metru garumā. Kopējas veikto darbu izmaksas, saskaņā ar līgumu, sastāda 25 447,04 EUR (kopā ar PVN). Darbus veica  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons.

Informāciju sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa