Arī Jēkabpils objektus sumina “Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019’’ pasniegšanas ceremonijā

Arī Jēkabpils objektus sumina “Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019’’ pasniegšanas ceremonijā

Aizvadītajā piektdienā pirmo reizi norisinājās “Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019” ar mērķi veicināt izpratni par ainavu un ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu un kā sociāli, ekoloģiski, psiholoģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu. Veicinot izpratni un stiprinot atbildīgu attieksmi pret ārtelpas veidošanu, izmantošanu, pārvaldību un uzturēšanu starp nozares profesionāļiem, Latvijas apdzīvoto vietu pārvaldības institūciju pārstāvjiem, privātiem projektu attīstītājiem un plašāku sabiedrību.

Pirmajai balvai ainavu arhitektūras nozarē nominācijās ĀRTELPĀ, PERSONĪBAS UN PROCESI kopumā tika iesniegts 81 pieteikums. Jēkabpils pilsēta un tās iedzīvotāji var lepoties, ka no šiem pieteikumiem 7 ir bijuši tieši no Jēkabpils pilsētas.

Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās brīvdabā – 2019. gada 13. septembrī Klīversalā, Rīgā. Pasākuma organizatori bija parūpējušies par patiesi skaistu un pozitīvām emocijām piepildītu pasākumu godinot visus pieteiktos ārtelpas objektus, personības un procesus. Klātesošajiem bija iespēja vēlreiz apskatīt visus pieteikumus, kuri bija izstādīti āra galerijās.

Paldies visiem, kuri aktīvi balsoja par skatītāju simpātiju balvu LSM portālā, kā arī visiem tiem cilvēkiem kuri vistiešākajā mērā ir saistīti ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības pieteiktajiem objektiem pirmajai Latvijas Ainavu arhitektūras balvai. Paldies Jums – projektētāji, būvnieki un apsaimniekotāji, pateicoties Jums mūsu pilsēta attīstās un ir tāda, kādu mēs to redzam šodien.

Nacionālajā žūrijā, kura vērtēja pieteikumus, izvirzot nominantus un pēc tam Balvas laureātus, strādāja starpdisciplinārā komanda, kurā ir ainavu arhitekti Loreta Erele un Aivars Blūms ar ekspertīzi dažādās ainavu arhitektūras jomās, pilsētplānotājs Pauls Grants, speciāliste kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos Katrīna Kukaine, mākslinieks Kristiāns Brekte un kopienu plānotājs Jonas Bīhels (Jonas Büchel). Savukārt Starptautiskā žūrija no Austrālijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas vērtēja balvas laureātus un piešķira Dižbalvu.

Nacionālajā žūrija, kura vērtēja iesniegtos pieteikumus 20. augustā klātienē apmeklēja Jēkabpils pilsētu, kur tika iepazīstināta ar pieteiktajiem objektiem nominācijā ĀRTELPA.

Starp pirmajai Latvijas Ainavu arhitektūras balvai izvirzītajiem laureātiem bija arī 2 objekti no Jēkabpils, kas saņēma Nacionālās žūrijas LAUREĀTU apbalvojumus:

  • LAUREĀTA DIPLOMS Piegādātāju apvienībai "Jēkabpils PMK un Būvmetrs" nominācijā ĀRTELPA objektam “BEBRU IELAS MIKRORAJONS JĒKABPILĪ” – Ārtelpa ar sociāli nozīmīgu raksturu.
  • LAUREĀTA DIPLOMS SIA "We Build Parks" nominācijā ĀRTELPA objektam “JĒKABPILS VELOTRASE” – Aktīvās atpūtas ārtelpa.

Jēkabpils pilsēta Nacionālās žūrijas vērtējumā guvusi atzinību un saņemts LAUREĀTA DIPLOMS arī nominācijā PROCESI – Labas pārvaldības projekti.

Pārējie 5 Jēkabpils objekti saņēma Nominanta DIPLOMUS:

  • Nominācijā ĀRTELPA “TRANSPORTA KUSTĪBAS APLIS BRĪVĪBAS UN VIENĪBAS IELAS KRUSTOJUMĀ” – Par Jēkabpils pilsētas transporta infrastruktūras telpas atsvaidzināšanu (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).
  • Nominācijā ĀRTELPA “KENA PARKS JĒKABPILĪ” - Par doto iespēju iedzīvotājiem turpināt kopā būšanas  tradīcijas sakoptā pilsētas zaļajā ārtelpā (Pilnsabiedrība “Austrumi PB”).
  • Nominācijā ĀRTELPA “TREŠDIENAS TIRGUS LAUKUMS JĒKABPILĪ” – Ieguldījums pilsētas kultūrvēsturiskās identitātes meklējumos un mūsdienu Jēkabpiliešu iesaistīšanā savas vietas vērtību izcelšanā (SIA “SKA projekts”).
  • Nominācijā ĀRTELPA “JĒKABPILS VECPILSĒTAS LAUKUMS” – Ieguldījums pilsētas publiskās ārtelpas atdzīvināšanā caur pilsētas vēsturi un tās iedzīvotāju dzīvesstāstiem (SIA “Firma L4”).
  • “KRUSTPILS (ĀDAMSONA) SALIŅA” – Par dabiskas un ainaviskas kultūrtelpas funkcionālo iedzīvināšanu ainavā, izceļot vietas ainavisko nozīmīgumu pilsētas plānojuma struktūrā (SIA “Arhitektu birojs Krasts”).

Pirmās Latvijas Ainavu arhitektūras balvas „Dižbalvu” starptautiskas žūrijas vērtējumā piešķīra kategorijai “Ilgtspējīga ārtelpa” - Bulvāru lokam - Rīgas kanālmalas apstādījumiem.

Izsakām pateicību Latvijas Ainavu arhitektu asociācijai organizējot pirmo Latvijas Ainavu arhitektūras balvu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Teritorijas plānošanas nodaļas
Vecākā ainavu arhitekte
Sintija Pastare