Jēkabpils godam pārstāvēta starptautiskajā festivālā Polockā

Jēkabpils godam pārstāvēta starptautiskajā festivālā Polockā

No šī gada 30. augusta līdz 1. septembrim senākajā Baltkrievijas pilsētā Polockā norisinājās starptautisks festivāls “No Vikingiem līdz Grieķiem”, kas tika organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) ietvaros.

Arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā viena no 6 projekta partneriem, piedalījās šajā festivālā. Ar īpašu programmu otrajā festivāla dienā dalībniekus un viesus priecēja jauniešu deju ansamblis DELVERI, kuri guva patiesi lielu atsaucību.

Festivāla trešajā dienā, kurā vienlaikus norisinājās arī Polockas pilsētas svētki, četri deju kolektīva DELVERI dalībnieki tautas tērpos un ar Latvijas valsts karogu rokās noskrēja 3 km maratonu. Piedaloties šajā sportiskajā aktivitātē var teikt, ka jau pie publikas iemantotās mīlestības, klāt tika pielikts vēl savas valsts patriotisms, kā arī atpazīstamība, tādēļ mājās braucām ar labu noskaņojumu un labi padarīta darba sajūtu.

Paldies DELVERIEM, to vadītājai Ingrīdai Feldmanei, Kultūras pārvaldes direktorei Intai Ūbelei un Sporta centra direktoram Jurim Bobrovam par sadarbību.

Jāgatavojas nākošgad uzņemt projekta partnerus 2 starptautiskos pasākumos Jēkabpilī-“Seno rotaļlietu izgatavošanas koktēlniecības plenērā” no 25.-31.maijam ar atklāšanu 1. jūnijā un “Tautas mūzikas instrumentu gadatirgū” 8. augustā.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR, tsk. Eiropas Savienības atbalsts 90% - 928 431,87 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbildīga ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Pielikumā foto- pašvaldības pārstāvju apsveikums projekta dalībniekiem, kā arī foto mirkļi no kolektīva "DELVERI" uzstāšanās un festivāla atklāšanas.  

Inese Vītola
Projekta koordinatore