Daugavas krastos tiek atjaunoti unikāli kultūras pieminekļi

Daugavas krastos tiek atjaunoti unikāli kultūras pieminekļi

Kultūras pieminekļu atjaunošana Daugavas krastos: kas paveikts gada laikā

Pagājis gads, kopš trīs pašvaldības Daugavas krastos kopīgi īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”. Tā ietvaros Jēkabpils pilsētas pašvaldība rada jaunus tūrisma pakalpojumus un atjauno Krustpils pili, Kokneses novada pašvaldība – Kokneses pilsdrupas, bet Ogres novada pašvaldība – Ogres sanatoriju.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projekta vadītāja: Inese Vītola: “Visi projekta partneri ar lielu atbildības sajūtu atjauno unikālos kultūras pieminekļus – padarīts daudz, taču arī darāmā vēl ne mazums. Tomēr domāju, ka jau nākamā gada rudenī varēsim aicināt ikvienu interesentu izbaudīt tūrisma maršrutu “100 km Daugavas ceļā”, lai apmeklētu atjaunotos objektus, apskatītu modernas, interaktīvas ekspozīcijas un piedalītos kultūras un vēstures izglītojošās nodarbībās.

Krustpils pils pārvērtības

Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” laikā Jēkabpils pilsētas pašvaldība atjauno Krustpils pils A korpusu, pils strūklaku, kā arī dārzu un pagalmu. Patlaban pilij ir nogruntēta fasāžu virsma un no jauna uzklāts vēsturiskais apmetums, pirmajā stāvā restaurētas vēsturiskās koka durvis un logi, bet atsevišķas koka pildiņu durvis izgatavotas no jauna. Savukārt bēniņos, otrajā stāvā un pagrabstāvā pils tikusi pie jauniem koka logiem.

Pils iekštelpās demontētas un no jauna uzmūrētas bojātās vēsturiskās podiņu krāsnis, pirmā stāva telpu sienas un griesti attīrīti no uzslāņojumiem, apdarīti ar kaļķi un nokrāsoti, uzsākta kāpņu metāla margas restaurācija, attīrītas un atjaunotas vēsturiskās betona grīdas un veikti citi darbi.

Krustpils pils dārzā demontēts vecais strūklakas betona baseins un izbūvēti jaunās strūklakas monolītie pamati, ūdensvads un ārējie elektrotīkli strūklakas tehnoloģijai un ēkas ārējam apgaismojumam, kā arī izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Aktīvi norit arī pagalma atjaunošanas darbi – izbūvētas kāpnes, uzsākta dabīgā akmens bruģa pamatnes sagatavošana un akmeņu seguma izbūve.

Pēc atjaunošanas pils kļūs par mājvietu pilsētas vēstures pastāvīgajai ekspozīcijai, kas būs veltīta septiņiem tematiem – „Arheoloģija”, „Cīņas par brīvību”, „Izgatavots Jēkabpilī”, „Jēkabpils. Krustpils. Daugava”, „Mēs lepojamies”, „Strūves ģeodēziskā loka punkts „Jēkabpils”” un „Vecticībnieku mantojums Jēkabpilī”. Jaunajām ekspozīcijām pašlaik top digitālie rīki, tiek ražoti telpiskie elementi, radīti apraksti un veidots uzskates materiālu dizains. Tāpat pašvaldība organizē 18. gs. sienas gleznojumu eksponēšanu un nelielas formas akustisko koncertu programmu Krustpils pils A daļā.

Jaunumi Kokneses pilsdrupās
Kokneses pilsdrupās šogad pabeigti vērienīgi konservācijas darbi – nostiprinātas vairākas laikapstākļu un laika zoba radītās, erozijas skartās sienas. Pagalma centrā atbilstoši izpētes rezultātiem un vēsturiskajiem aprakstiem atsegta vēsturiskā akas vieta.

Kokneses novada pašvaldība Kokneses pilsdrupās piedāvā dažādas kultūras, radošās un vēstures izzināšanas aktivitātes. Interesantākais jaunizveidotais projekta objekts-  pilsdrupu Ziemeļu korpusa Austrumu stūra telpā izbūvētā  ekspozīcijas telpa – moku kambaris, kas ir aprīkots ar moku rīkiem. Moku kambaris dod apmeklētājiem iespēju ielūkoties Viduslaiku spīdzināšanas metodēs.

Bijušās sanatorijas “Ogre” apslēptie dārgumi
Ogres novada pašvaldība šī gada 19. martā ir noslēgusi būvdarbu līgumu par jumta un cokola atjaunošanas darbu veikšanu bijušajā sanatorijā “Ogre” un valsts nozīmes kultūras pieminekļa Anša Cīruļa sienu gleznojumu atjaunošanu.

Pēc projekta darbu pabeigšanas Ogres novada pašvaldība apmeklētājiem piedāvās interaktīvas, izglītojošas nodarbības un iespēju aplūkot Anša Cīruļa sienu gleznojumus.

Par ERAF projektu

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus atjaunotajos objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 198 599,66 eiro, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 1 764 705,89 eiro, no tām 78,9% jeb 1 392 352,96 eiro ir ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44 EUR, pašvaldību finansējums 198 529,46 eiro un cits publiskais finansējums ir 107647,03 eiro, projekta neattiecināmās izmaksas, kas radušās pārsniedzot projektam piešķirto kvotu, kas radušās pārsniedzot projektam piešķirto kvotu ir 2 433 893,77 eiro.

Informāciju sagatavoja:
Inese Vītola
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas
Projekta vadītāja