Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsaka pateicību nevalstiskajām organizācijām par līdzšinējo pozitīvo sadarbību vairāku gadu garumā.  Lai veicinātu Jēkabpils iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību,  Jēkabpils pilsētas pašvaldība vēlas aktualizēt pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības līgumu, kurš iepriekš tika noslēgts 2017.gadā.
Pašvaldība septembrī ir uzsākusi ar katru biedrību atsevišķa līguma noslēgšanu, kura mērķis ir stiprināt sadarbību, ievērojot katras biedrības individuālās iespējas, darbības mērķus un nepieciešamo atbalstu no pašvaldības puses. Pašvaldībā ir sagatavots sadarbības līguma projekts, kas nosūtīts tām biedrībām, kuras jau sadarbojas ar pašvaldību iepriekšējā līguma ietvaros, kas bija kopīgs vairākām nevalstiskajām organizācijām. Tagad aicinām arī citas nevalstiskās organizācijas, kā arī tās, kurām ir bijis iepriekš noslēgts sadarbības līgums, kuras darbojas Jēkabpils pilsētā un sniedz sabiedrisko labumu mūsu iedzīvotājiem, vērsties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pie domes priekšsēdētāja vietnieces Kristīnes Ozolas, lai izrunātu turpmākās sadarbības iespējas un noslēgtu jaunu līgumu. Līgumā abas puses vienojas par sadarbību, lai veicinātu Jēkabpils iedzīvotāju labklājību, pilsētas attīstību, kultūras, izglītības un veselīga dzīvesveida attīstību, nodrošinātu  nevalstiskās organizācijas līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.   Aicinām biedrības būt atsaucīgām un kopīgi strādāt mūsu pilsētas attīstībai un iedzīvotāju labā!

Plašāku informāciju var saņemt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa