Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī

Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina iedzīvotājus (iestādes un organizācijas) iesniegt priekšlikumus jēkabpiliešu apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinīgajā pasākumā Krustpils kultūras namā 18.novembrī.

Apbalvojumi tiks pasniegti trīs kategorijās:

Apbalvojums - goda nosaukums “Jēkabpils Goda pilsonis” - augstākais Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Jēkabpils pilsētas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpilī, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas pilsētas izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu” vai Jēkabpilī nodarbojušās ar labdarību.

Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Jēkabpils Goda pilsonis”, pasniedz krūšu zīmi un piešķir 500.00 euro naudas balvu.  

Saņemot apbalvojumu „Jēkabpils Goda pilsonis”, tiek izsniegta arī Jēkabpils Goda pilsoņa apliecība. Tā ļauj bez maksas apmeklēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotos kultūras pasākumus, kā arī bez maksas izmantot sabiedrisko transportu pilsētas maršrutos.

Goda raksts -  apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā. Saņemot Goda rakstu, tiek piešķirta naudas summa 200.00 euro apmērā.

Atzinības raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai personai par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotos vai citos pasākumos.

Ierosinājumus apbalvojumu saņemšanai var iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

Iesniegumā jānorāda izvirzītā kandidāta sasniegumi un ieguldījums, atbilstoši apbalvojuma kategorijai. Tiks izskatīti iesniegumi, kuri saņemti līdz šī gada 10.oktobrim.

Atgādinām, ka kandidātu izvirzīšana notiek aizpildot iesnieguma veidlapu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā. Iesniegums pieejams ŠEIT.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa