VECĀKU SKOLA – 2019

VECĀKU SKOLA – 2019

Izglītības iniciatīvu centrs ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu turpina izglītot vecākus, kuru bērni apmeklē pilsētas bērnudārzus, lai veicinātu viņu aktīvu līdzdalību savu bērnu aprūpē un attīstībā agrīnās bērnības posmā.

2019.-2020. mācību gads būs zīmīgs ar to, ka pirmsskolas sāk strādāt, vadoties pēc jauniem valsts noteikumiem. Galvenās pārmaiņas pirmsskolā saistītas ar mācību saturu – kas tiks mācīts bērnam. Jaunums ir arī tas, ka liels uzsvars tiks likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības.

Jaunais izglītības saturs paredz arī stiprināt un attīstīt jaunā pakāpē pirmsskolas skolotāju sadarbību ar bērnu ģimenēm.

Vecāku atbildība ir:
• iesaistīties un atbalstīt savus bērnus attīstībā un mācībās,
• uzturēt pozitīvu attieksmi pret pirmsskolu/skolu un bērna iekļaušanos mācību vidē,
• sadarboties ar sava bērna skolotājiem un paust pret viņiem cieņu un lojalitāti,
• iesaistīties mācību iestādes lēmumu pieņemšanas procesos,
• ar brīvprātīgu dalību iestādes organizētajos pasākumos un savu ieguldījumu demonstrēt bērnam labu paraugu. 
Par to, kā šo vecāku atbildību labāk gan izprast, gan arī īstenot ikdienas saskarsmē ar savu bērnu un viņa audzinātājiem, tiks stāstīts, diskutēts, kā arī apgūtas praktiskas iemaņas “Vecāku skolas” nodarbībās. Šogad šī iespēja ir Jēkabpils PII „Zvaniņš” vecākiem – gan tiem, kuru bērni uzsāk bērnudārznieka gaitas, gan tiem, kuru bērni jau gatavojas skolai. Nodarbības notiks divās grupās no septembra līdz decembrim; pieteikšanās dalībai pie PII „Zvaniņš” vadītājas. Gaidīsim gan mammas, gan tētus, jo ģimenē ir spēks!

Informāciju sagatavoja: Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra  direktore