Iznācis pašvaldības laikraksta “Jēkabpils vēstis” septembra numurs

Iznācis pašvaldības laikraksta “Jēkabpils vēstis” septembra numurs

Šodien iznācis Jēkabpils pilsētas pašvaldības laikraksta “Jēkabpils vēstis” septembra numurs. Laikrakstā var gūt plašāku informāciju par izmaiņām saistošajos noteikumos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai, aicinājums iedzīvotājiem piedalīties pilsētas attīstības programmas apspriešanā, kā arī aicinājums un plašāks izklāsts par iedzīvotāju ieteikšanu valsts svētku apbalvojumiem 18.novembrī. Kultūras lappusēs jaunākā informācija par Kamermūzikas dienām oktobrī, tāpat arī svarīgākā informācija par tālākizglītības, sporta un citām jomām. Laikrakstu var lasīt arī pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv., sadaļā Pašvaldība. Publikācijas un statistika.
https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/jekabpils-vestis/2019/jekabpilsvestis2019-septembris-web.pdf

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa