Notiks otrā nodarbība lekciju ciklā „Satikšanās tilts”

Notiks otrā nodarbība lekciju ciklā „Satikšanās tilts”

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” šoruden aicina uz lekciju ciklu „Satikšanās tilts”.  Otrdien, 1.oktobrī pl.17:30 notiks otrā lekcija šajā ciklā -  „Labizjūtas treniņš katrai dienai” Kristīnes Ozoliņas vadībā.

Lekcija būs par psiholoģiskās labklājības aspektiem un  dažādu praktisku metožu apgūšana emocionālās pašizjūtas uzlabošanai ikdienā. Nodarbības laikā diskutēsim par tēmu, ko nozīmē mīlēt sevi, kā atpazīt, kas ir manas veselīgās vajadzības, un kā uzņemties personīgo atbildību par šo vajadzību realizēšanu. Mīlēt sevi nenozīmē būt egoistam, bet gan parūpēties par savām vajadzībām ikdienā.  

Pieteikšanās uz nodarbību „Labizjūtas treniņš katrai dienai”, zvanot pa tālr.nr. 29397336. Lekcija notiks biedrības KPK „Tilts” telpās Palejas ielā 5, 2.stāvā.

Lekciju cikla „Satikšanās tilts” ietvaros tiek runāts par ģimenēs un sabiedrībā aktuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem un meklējot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai. Projekts norisinās ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu.