Vēsturiskā otrdiena un izstādes “Latgales artilērijas pulkam - 100” atklāšana

Vēsturiskā otrdiena un izstādes “Latgales artilērijas pulkam - 100” atklāšana

Lai varētu kopīgi pāršķirstīt jau zināmās pilsētas vēstures lappuses un papildināt tās ar jauniem ierakstiem, Jēkabpils Vēstures muzejā tiek uzsākts pasākumu cikls „Vēsturiskās otrdienas”.

No 1.oktobra līdz 17.decembrim katru otrdienas pēcpusdienu ikviens interesents tiek aicināts pavadīt Krustpils pilī, lai draudzīgās un aizraujošās sarunās dalītos ar saviem īpašajiem stāstiem. Pasākumu cikls tiek veidots kā starppaaudžu dialogs. Gados cienījamākie iedzīvotāji, jaunieši, kuri aktīvi piedalās dažādās pilsētas dzīves norisēs, jaunās ģimenes, kurās ir pārmantotas un izveidojušās savas dažādu svētku svinēšanas tradīcijas, pirmsskolnieki, kuri nākotnē būs mūsu darbu turpinātāji – ikviens šajos pasākumos gūs ko jaunu.

1. oktobrī plkst. 15.00 Krustpils pilī cikla „Vēsturiskās otrdienas” pirmajā pasākumā pāršķirsim vienu no pilsētas patriotiskās vēstures lappusēm - „Latgales artilērijas pulkam-100”. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Krustpils pilī dislocējās Latgales artilērijas pulks. Te atradās ne tikai militārais, bet arī Krustpils kultūras dzīves centrs. Latgales artilērijas pulka Instruktoru kulturālais pulciņš ar saviem organizētajiem pasākumiem - koncertiem, ballēm Krustpils pils parkā, izrādēm u.c., bija kļuvis par vienu no galvenajiem Krustpils sabiedriskās dzīves noteicējiem.
Daudzu pilsētnieku tuviniekiem dienesta gaitas Latvijas armijā pavadītas tieši šeit. Par to tad arī sarunas un izstādes atklāšana. Būs apskatāmas piemiņas lietas, dokumenti, fotogrāfijas. Varbūt Jūs esat dzirdējuši no saviem tēviem vai vectēviem kādu stāstu par šo viņu dzīves periodu, atnāciet un padalieties ar tiem. Diemžēl ir fotogrāfijas, kurās redzamās personas vēl nav identificētas. Būsim pateicīgi par Jūsu palīdzību Latgales artilērijas pulka fotogrāfijās nezināmo personu noskaidrošanā.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Izstāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas Valsts mežu finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Aldiņa
Jēkabpils Vēstures muzeja
Komunikāciju nodaļas vadītājas p. i.