Apstiprināti Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta grozījumi

Apstiprināti Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta grozījumi

2.oktobrī Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 07.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam”.

Salīdzinot ar 30.05.2019. apstiprinātajiem pašvaldības budžeta grozījumiem, 2019. gada budžetu ieņēmumu sadaļa samazinājusies par 1 793 963 EUR un izdevumu sadaļa samazinājusies par  472 214 EUR. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem veido aizņēmums no Valsts kases ES fondu projekta īstenošanai.

Apstiprinot budžeta grozījumus domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsvēra: “Domājot par līdzekļu pārdali, prioritāri vērtējām tieši izglītības iestāžu – skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu - pieprasījumus. Piemēram, pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis” piešķirts papildus finansējums zāles pļāvēja un jaunas bērnu gultas veļas iegādei, “Zvaigznītei” mēbeļu atjaunošanai divās grupās un taciņas labiekārtošanas darbiem, “Zvaniņam” - āra sporta laukuma labiekārtošanai, “Auseklītim” - vienpadsmit jaunu smilšu kastu uzstādīšanai un lieveņu remontam, jaunu ieejas vārtiņu uzstādīšanai, “Bērziņam” - sporta inventāra iegādei un tas nav viss. Kopumā pavērtējot, tie pieprasījumi bija nelieli, bet ļoti nepieciešami, lai atvieglotu gan personāla darbu, gan bērnu labsajūtu un drošību bērnudārzos.

Arī vispārējās izglītības iestādēm tika piešķirts papildus finansējums - Jēkabpils Valsts ģimnāzijai novirzīts finansējums 3670.00 EUR apmērā B kategorijas autovadītāju bezmaksas teorētiskās apmācības nodrošināšanai skolēniem. Šis gan ir pilotprojekts un, ja būs atsaucība, to plānojam piedāvāt arī pārējās skolās. Tāpat nav aizmirsts nedz par 2. un 3.vidusskolu, nedz arī interešu izglītības iestādēm.”

Veicot budžeta grozījumus, izdevumu sadaļā iekļauti arī šādi papildinājumi: autostāvlaukuma jaunbūves Palejas ielā 15A  būvdarbiem (4005,00 EUR),laukuma ierīkošanai Viesītes ielā (5808,00 EUR) un laukuma ierīkošanai Nameja ielā 14 (4066,00 EUR), papildus finansējums video novērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai (3100,00 EUR), Kena parka tiltiņa izgaismošanai (1200,00 EUR), ielu ekspertīžu veikšanai 2019.gadā ekspluatācijā nododamajiem objektiem (7000,00 EUR), ielu apgaismojuma tīkla Lielā - Miera ielā izbūvei un tehniskās shēmas izstrādei (7500,00 EUR), papildus finansējums pilsētas noformējumam Ziemassvētku periodā (25500 EUR), krūmu zāģēšanai un teritorijas planēšanai Daugavas krastos (6050,00 EUR), Tautas nama gaismas un skaņas tehnikas aparatūras iegādei (4000,00 EUR).

Ar budžeta grozījumu pilno saturu un paskaidrojuma rakstu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa