Aicina pieteikties dalībniekus koktēlniecības plenēram “Seno rotaļlietu skvērs”

Aicina pieteikties dalībniekus koktēlniecības plenēram “Seno rotaļlietu skvērs”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā viens no sadarbības partneriem Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu projektā “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” organizēs koktēlniecības plenēru “Seno rotaļlietu skvērs”, tā 2. oktobra domes sēdē lēma pilsētas domes deputāti.
Plenēra mērķis ir, nezaudējot saikni ar tradicionālām kultūras mantojuma vērtībām, pakārtojot tās mūsdienu mākslas tendencēm, veidot kvalitatīvas dzīves vidi un radīt vides objektus Jēkabpils pilsētā Mežaparka teritorijā gan funkcionālai lietošanai, gan kā estētiskās vides dizaina elementus. 

Aicinām Latvijas māksliniekiem – tēlniekiem pieteikt savu dalību plenērā.
Lai pieteiktos plenēram, datorrakstā aizpildīta pieteikuma anketa (pielikumā) jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai jānosūta pa pastu, vai jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv (ar norādi: Starptautiskais koktēlniecības plenērs) līdz 2019.gada 31. oktobrim, plkst. 24:00.

Plenērā plānots uzaicināt piecpadsmit māksliniekus. Saskaņā ar projekta nosacījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībai kā projekta partnerim plenērā ir jānodrošina trīs mākslinieku dalība. Mākslinieku atlase plenēram notiks konkursa kārtībā. Konkursa mērķis ir rast idejiski koktēlniecības mērķa uzdevumam atbilstoši piecus Latvijas māksliniekus – tēlniekus.

Konkursa komisija, kas izvērtēs iesniegtos pieteikumus un uzaicinās māksliniekus uz plenēru, noteikta sekojoša:
Komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja vietnieks Kristīne Ozola;
Komisijas loceklis – Jēkabpils Mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals;
Komisijas loceklis – Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītājs Inese Vītola;
Komisijas loceklis – Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs Kristīne Garde;
Komisijas loceklis – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājs Arvīds Verza.

Plenēra norises laiks no 2020. gada 25. maija līdz 1.jūnijam.

Pielikumā: Starptautiskā koktēlniecības plenēra Jēkabpilī “Seno rotaļlietu skvērs” nolikums un pieteikuma anketa.