18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Goda raksti

18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Goda raksti

Svinīgajā sarīkojumā 18.novembrī, Krustpils kultūras namā,  Jēkabpils pilsētas domes  Goda rakstiem sveiksim:

AS “Swedbank” Jēkabpils filiāles klientu konsultanti Nataļju Čemi
– par ilggadēju augsti profesionālu darbu un ieguldījumu bankas pakalpojumu nodrošināšanā,

SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītāju Dzintaru Daudzvārdu
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu un ieguldījumu Jēkabpils autobusa parka pakalpojumu nodrošināšanā,

SIA “Ošukalns” algu grāmatvedi Zoju Kuzņecovu
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu SIA “Ošukalns” attīstībā,

Jēkabpils 3.vidusskolas ilggadēju direktoru Valdi Ozoliņu
– par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Jēkabpilī,

Jēkabpils 3.vidusskolas matemātikas skolotāju Inu Langušu
– par ieguldījumu izglītības darbā, mērķtiecīgu un radošu darbu skolēnu talantu attīstīšanā,

SIA “LIKRA”
– par ieguldījumu pilsētas attīstībā, aktīvu dalību jauniešus izglītojošos pasākumos un atbalstu sportam Jēkabpilī,

Jēkabpils reģionālās slimnīcas operāciju bloka virsmāsu Sandru Teimani
– par ieguldījumu un augsti profesionālu darbu veselības aprūpē,

Jēkabpils reģionālās slimnīcas santehniķi Gunāru Siliņu
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”,

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas klavierspēles skolotāju, vokālo pedagogu Anitu Cinkmani
– par ieguldījumu mūzikas izglītības darbā un vokālā ansambļa “Dižbrāļi” darbībā,

Jēkabpils mākslas skolas skolotāju Inetu Dzirkali
– par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu mākslas izglītībā Jēkabpilī,

Jēkabpils mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības skolotāju Rutu Štelmaheri
– par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu Jēkabpils kultūras dzīvē,

Jēkabpils Valts ģimnāzijas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju Dzintru Priekuli
– par ieguldījumu izglītības un audzināšanas darbā, skolēnu talantu attīstīšanā, izciliem audzēkņu panākumiem olimpiādēs un konkursos,

Jēkabpils Valts ģimnāzijas direktoru Valerjanu Vizuli
– par ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas attīstībā,

Sporta zāles “CF Jēkabpils” sporta treneri Aivi Ivbuli
– par ieguldījumu veselīga dzīves veida popularizēšanā un crossfit sporta veida attīstībā Jēkabpilī,

Ilggadēju Valts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieku Zigmundu Januševski
– par ieguldījumu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Apbalvojumu piešķiršanas komisija