18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Atzinības raksti

18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Atzinības raksti

Svinīgajā sarīkojumā 18.novembrī, Krustpils kultūras namā, ar Jēkabpils pilsētas domes Atzinības rakstiem sveiksim:

SIA “LC būve” noliktavas pārzini Irinu Mūrnieci
– par ilggadēju, augsti profesionālu darbu SIA “LC Būve”,

Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” sporta skolotāju Zani Lauvu
– par radošu darbību bērnu fiziskajā audzināšanā,

SIA “Stiprs un vesels” valdes locekli, fitnesa treneri Aleksandru Andronovu
– par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sasniegumiem jauniešu fiziskajā audzināšanā,

Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru kapteini Renātu Umjarovu
– par priekšzīmīgu, augsti profesionālu darbu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī,

SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītāju Valēriju Stolbunovu
– par kvalitatīvu pasažieru pārvadojumu pakalpojuma sniegšanu, augstu darba kultūru,

Biedrības “RODACY” valdes locekli Sofiju Podžuku
– par ilggadēju aktīvu darbību biedrībā “RODACY”, poļu tautas kultūras kopšanu Jēkabpilī,

SIA “JK Namu pārvalde” inženierkomunikāciju tehniķi Anatoliju Osipovu
– par augsti profesionālu darbu ēku inženierkomunikāciju apsaimniekošanā,

SIA “JK Namu pārvalde” sētnieku, apkopēju Antonu Patmalnieku
– par augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu darbu,

SIA “Ošukalns” kokvedēja automašīnas vadītāju Genādiju Januškeviču
– par ilggadēju un augsti profesionālu darbu SIA “Ošukalns” mežizstrādes nozarē,

SIA “Ošukalns” juriskonsultu Inesi Rancāni-Beinaroviču
– par augsti profesionālu darbu un SIA “Ošukalns” izaaugsmes veicināšanu,

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” pirmsskolas speciālās izglītības skolotāju Feodosiju Bitenieku
– par radošu un augsti profesionālu pedagoģisko darbu,

Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas skolotāju Inetu Cirponi
– par ilggadēju darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā,

Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas skolotāju Viju Rozentāli
– par ilggadēju darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā,

Jēkabpils pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Ļubovu Gorpiņiču
– par augsti profesionālu izglītības un audzināšanas darbu,

Jēkabpils pamatskolas apkopēju Elitu Utināni
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils pamatskolā,

SIA “Jēkabpils ūdens” Attīstības un investīciju nodaļas vadītāju, komunālinženieri Liliju Berģi
– par ilggadēju augsti profesionālu darbu SIA “Jēkabpils ūdens”,

Jēkabpils pilsētas ielu komitejas darbinieci Birutu Sudrabu
– par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju darbu Jēkabpils pilsētas 18.ielu komitejā,

Deju studijas “Inter” dibinātāju, vadītāju – horiogrāfu Jevgeniju Butorinu
– par ilggadēju darbu mūsdienu deju studijā “Inter” un audzēkņu sasniegumiem,

Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstu otolaringologu Jurģi Urtānu
– par augstu profesionalitāti iedzīvotāju veselības aprūpē,

Jēkabpils 2.vidusskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Irinu Karabovsku
– par radošu un profesionālu izglītības un audzināšanas darbu,

Jēkabpils 2.vidusskolas saimniecības vadītāju Igoru Veļičko
– par pašaizliedzīgu un augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils 2.vidusskolā,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centra sporta speciālisti Daci Valteri
 – par veselīga dzīvesveida popularizēšu un iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs,

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāju Ivetu Serkovu
– par izcilu koncertmeistares darbu un radošu mūzikas pedagoģiju,

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” aukli Daigu Vilmani
– par ilggadēju un augsti profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”,

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” vadītāju Ritmu Komarovu
– par sabiedrisko aktivitāti un Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” kvalitatīvas darbības nodrošināšanu,

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotekāri Anitu Baltgaili
– par ilggadēju, apzinīgu pedagoģisko darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta operatīvā medicīniskā centra nodrošinājuma speciālistu, vecāko vadītāju Reini Škuteli
– par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,

SIA “Jēkabpils PMK” būvstrādnieku Eduardu Valantu
– par augsti profesionālu un kvalitatīvu darbu būvniecībā,

SIA “Jēkabpils PMK” iepirkumu speciālisti Olgu Meldrāju
– par augsti profesionālu darbu un SIA “Jēkabpils PMK” izaugsmes veicināšanu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Apbalvojumu piešķiršanas komisija