Veic asfaltēšanu Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai

Veic asfaltēšanu Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai

Līdz ar atbilstošiem laika apstākļiem, tiek veikti asfaltēšanas darbi Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai. Pārbūves darbu veikšanas laikā, no šī gada 29.oktobra tiek slēgts satiksmei Zīlānu ielas posms no Slimnīcas līdz 
Mālu ielai. Satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu: Slimnīcas, Rēzeknes, Mārītes un Mālu iela. 

Sabiedriskais transports tiks novirzīts pa apbraucamo ceļu, sabiedriskā transporta pieturas Slimnīcas iela un Ķieģeļu iela tiks 
pārvietotas uz apbraucamo ceļu. 

Atgādinām ka ir mainīta satiksmes organizācija Slimnīcas un Rēzeknes ielu krustojumā. Braucot pa Slimnīcas 
ielu, virzienā no Zīlānu ielas, atļauts braukt tikai pa labi uz Rēzeknes 
ielu. Nokļūšanai uz 3. vidusskolu izmantot apbraucamo ceļu pa Rēzeknes ielu 
un Ķieģeļu ielu.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiks īstenots 
30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu 
infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās 
nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” 
ietvaros, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T 
tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros. 

Lūgums satiksmes dalībniekiem ievērot uzstādītās ceļa zīmes un ceļu satiksmes 
noteikumus!

Shēmu skatīt pielikumā.

Edgars Dobelis
Ceļu būvinženieris
Būvniecības nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība