Sadarbībai jābūt divpusējai: 2019.gada  NVO forumā  izvirza priekšlikumus

Sadarbībai jābūt divpusējai: 2019.gada  NVO forumā  izvirza priekšlikumus

Trešdien, 30.oktobrī, Jēkabpils Tautas namā notika 2019.gada nevalstisko organizāciju forums. Pasākumā šogad īpašs uzsvars tika likts uz to, ka mēs dzīvojam strauji mainīgā un pārsātinātā pasaulē, kurā nemitīgi ir jāseko līdzi apkārt noritošajiem procesiem, jāprot veidot veiksmīga sadarbība un jaunas iniciatīvas, tādējādi kopā radot vienotu, pilsoniski aktīvu un spēcīgu sabiedrību. Šobrīd NVO sektorā ir radīti labi apstākļi, lai iesaistītos un darītu, tāpēc, lai pilsoniski aktīvo Jēkabpils un Vidusdaugavas reģiona iedzīvotāju vidū izgaismotu šīs iespējas, forumā uzstāties un vadīt saturiski radošās darba grupas bija pieaicināti četri eksperti – Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš, līdzdarbības portāla ManaBalss.lv satura redaktors Didzis Meļķis, Pierīgas partnerības administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva un Jēkabpils pilsētas domes deputāte Līga Kļaviņa.

Forumu vadīja Rasma Pīpiķe – pilsoniskā aktīviste, NVO eksperte un zināšanu pārneses biedrības “RA.DU” vadītāja. R.Pīpiķe īpaši uzsvēra, ka darbs NVO sektorā ir liels izaicinājums - tas ietver sevī multifunkcionalitāti, jo jārēķinās, ka būs jāspēj veikt pilnu darbu ciklu, sākot no projekta rakstīšanas un beidzot ar kafijas galda novākšanu.

Pēc ievadsarunām foruma apmeklētāji sadalījās četrās darba grupās, kurās ekspertu vadībā tika radīti priekšlikumi. Liela daļa no tiem tālāk tiks novirzīti kā ieteikumi lēmējvarai Jēkabpilī, cerot uz divpusēji atvērtu un stabilu sadarbību.

Didža Meļķa darba grupā, kurā uzsvars tika likts uz mūsdienu NVO izaicinājumu inovatīviem risinājumiem un e-līdzdarbību, tika rasti priekšlikumi:

 • Pašvaldībās nepieciešams izveidot iedzīvotāju vietējo lēmumu ietekmēšanas sistēmu, kas balstīta uz manabalss.lv iniciatīvu veidošanas un virzīšanas bāzes, un šāds rīks būtu vienots visās pilsētās/pašvaldībās;
 • Jāveido jauniešu kopsadarbību NVO e-līdzdarbības risinājumos.

Uldis Dūmiņš ar savas darba grupas pārstāvjiem izvirzīja priekšlikumus, kas mērķēti uz sadarbības ar publisko sektoru Latvijā attīstīšanu, uzverot, ka organizācijas sabiedrībai sniedz plašas iespējas un pakalpojumus. Darba grupas akcentētās vajadzības pauda, ka: 

 • Nepieciešams atjaunot NVO un pašvaldības Sadarbības padomes darbību;
 • Sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām uztvert kā partnerību nevis NVO redzēt kā prasītājus vai protestētājus;
 • Svarīgs ir finansiālais atbalsts un telpas no pašvaldības puses;
 • Svarīga ir sadarbības nepārtrauktība un stabilitāte.

Alīna Lukjanveca savā darba grupā pārrunāja pilsoniskās sabiedrības attīstības perspektīvas, izceļot, ka:

 • Nevalstiskajam sektoram vajadzētu sadarboties ar uzņēmējiem, aicināt atvērt telpas NVO aktivitātēm;
 • Valstiskā līmenī būtu nepieciešams radīt uzņēmējiem interesi atbalstīt NVO (atrasts saskarsmes punktus);
 • Kopīgiem spēkiem jāpievēršas vides problēmu risināšanai un ģimenes vērtību popularizēšanai.

Savukārt Jēkabpils pilsētas domes deputātes Līgas Kļaviņas darba grupā, kurā uzsvars tika likts uz NVO un pašvaldības sadarbību kopēju projektu veidošanā, tika rasti priekšlikumi, ka:

 • Nepieciešams atbalstīt kopīgu NVO pasākumu veidošanu;
 • Vērtīga ir NVO iesaiste budžeta sagatavošanā;
 • Jāatjauno un jānostiprina neatkarīgu NVO pārstāvju un pašvaldības Sadarbības padomi, kas būtu kā tilts starp pašvaldību un NVO.

Foruma noslēgumā kā simbolisks apzīmējums tam, ka pasākums ir bijis ideju ražas bagāts un iedvesmojošs, ikviens tā dalībnieks tika aicināts izpaust savas pasākumā gūtās emocijas, ar dabas materiāliem radoši izdekorēt biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” kokapstrādes darbnīcas vadītāja sagatavotos koka rāmīšus, ierāmējot tajā savu foruma laikā tapušo fotogrāfiju – kā pozitīvu apliecinājumu NVO forumā iekustinātām sadarbības turbulencēm un iedvesmai iet, darīt un nepadoties. 

Paldies visiem foruma organizatoriem, apmeklētājiem, ekspertiem un citiem iesaistītajiem, kuri ieguldīja savu darbu pasākuma organizēšanā un atrada laiku, lai piedalītos tajā!

Foruma vadītāja Rasma Pīpiķe pēc foruma atzīst:

Vidusdaugavas nevalstisko organizāciju pārstāvji forumā pierādīja, ka viņos ir spēks, zināšanas un enerģija, lai izveidotu jaunus risinājumus demokrātisko procesu nodrošināšanai Latvijas reģionos. Varu būt patiesi gandarīta, ka Sēlijas cilvēki ir gatavi darboties kopā, lai panāktu uzlabojumus savai kopienai, un varu lepoties, ka Sēlijas cilvēki tik daudz dara savam reģionam. Izaicinājumi pastāv, bet kur gan tādu nav? Profesionāļu atbalsts dažādās nozarēs ir pieejams un sasniedzams no ikvienas Latvijas pilsētas, jo dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, tāpēc uzskatu, ka ikviens lēmējvaras pārstāvis būs ieguvējs, ja nolems sadarboties ar pilsonisko sabiedrību šajā reģionā.”
 

Santa Kūlīte,
biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”