Jēkabpiliešus aicina apgūt elektronisku būvniecības dokumentu apriti

Jēkabpiliešus aicina apgūt elektronisku būvniecības dokumentu apriti

Jau divus mēnešus visa Latvijā notiek klātienes mācības un vebināri Būvniecības informācijas sistēmas apguvei un izmantošanas veicināšanai. Novembrī būvspeciālistu klātienes apmācības notika arī Jēkabpilī.

Kopš 1. oktobra visā Latvijā sācies vērienīgs pārejas un apmācību process uz būvniecības procesa dokumentēšanu elektroniskā formātā. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošana no 2020. gada 1. janvāra būs obligāta visiem.  Jēkabpils bija vienpadsmitā pilsēta, kurā notika klātienes apmācības, kas izpelnījās lielu ar būvniecības nozari saistīto personu interesi. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) aicina interesentus vēl pagūt pieteikties arī tiešsaistes vebināriem: https://ej.uz/BISvebinars

“Lai varētu ātrāk un veiksmīgāk apgūt būvniecības dokumentācijas iesniegšanu elektroniskajā sistēmā, apmeklēju semināru, kur tiku informēta par svarīgākajām izmaiņām, kas ir saistītas ar Būvniecības informācijas sistēmas lietošanu. Tā kā šīs sistēmas izmaiņas būtiski ietekmēs manu darba gaitu, līdz šī gada beigām aktīvi piedalīšos un iegūšu papildu zināšanas BVKB rīkotajos tiešsaistes vebināros,” stāsta SIA "Ceturtais stils" projektēšanas inženiere Dagnija Rukmane.

Būvniecības informācijas sistēma attieksies uz visiem, jo paredzēts, ka tajā elektroniski tiks dokumentēti visi būvniecības procesi Latvijā, sākot no ieceres izstrādes līdz pat ēkas nodošanai ekspluatācijā. Tāpēc BIS būs jālieto arī Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlēsies veikt pārmaiņas savā mājoklī, pat tik vienkāršas kā nomainīt radiatorus vai uzbūvēt siltumnīcu savā piemājas dārzā.

Kopumā Latvijā plānoti 15 klātienes semināri, kuros paredzēts apmācīt vismaz 1500 sistēmas lietotājus, kā arī vēl 99 tiešsaistes apmācības jeb vebināri un 10 semināri sertficēšanas institūciju deleģētajiem būvspeciālistiem. Paredzēts arī veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldībām, informējot iedzīvotājus par BIS sniegtajām iespējām. Dalība gan semināros, gan vebināros ir bez maksas, kā arī nav ierobežojumu, cik pārstāvju no vienas organizācijas tajos var piedalīties. Vebināriem var pieteikties vietnē: https://ej.uz/BISvebinars. Tie tiek rīkoti pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.10 līdz 13.40, un norisināsies līdz pat 20. decembrim.
Papildu jautājumu gadījumā par klātienes semināru un vebināru norisi interesenti tiek lūgti zvanīt: 28303898 vai 26411894.

Par Būvniecības informācijas sistēmu

BIS ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi.

BIS pieejams: www.bis.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Melita Šaule

Vairāk informācijas:

Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189