29.novembrī Jēkabpilī notiks informatīvais mentoru seminārs

29.novembrī Jēkabpilī notiks informatīvais mentoru seminārs

 Darba kārtība:

 Jēkabpils, 2019.gada 29.novembris

Jēkabpils, Pasta iela 1, (Jēkabpils Agrobiznesa koležas dienesta viesnīcas zāle).

11:30 – 11:45

Dalībnieku ierašanās un reģisrēšanās

Apvienība „Apeirons“

12.00

Semināra atklāšana

Apvienība  „Apeirons“

12:05 – 12:35

Pašvaldības pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti

 

Jēkabpils pilsētas sociālais dienests

 

12.40-13.05

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVA Jēkabpils nodaļa

13:05 – 13:15

NVO vieta un loma pakalpojumu sniegšanā, iespējas un izaicinājumi

Valdis Strods

Biedrība  IADC „Ausma“

13.15- 13.45

Atbalsta instrumenti sabiedrības izglītošanai

Apvienība „Apeirons“

Kafijas pauze

14:00 – 16:00

 Vai invalīdiem Latvijā / Jēkabpils novadā dzīvot ir viegli

Apvienība „Apeirons“

16:00  - 16:15

Semināra noslēgums

Apvienība „Apeirons“

 

 

KONTAKTI

Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS““          

Kontaktpersona: ŅINA MEŅĢELE                       Email: nina@apeirons.lv

    Biedrība „Invalīdu apmācības un dienas centrs "AUSMA" “

Kontaktpersona: Valdis Strods   Email:  iadcausma@inbox.lv          tālr. 28311319