No 1. decembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārstu Lonardu Augustu

No 1. decembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārstu Lonardu Augustu

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2019. gada 1. decembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārstu Lonardu Augustu un pie ārsta reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.

Atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv