Atdzimst pilsētas skvēri

Atdzimst pilsētas skvēri

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā īstenojot projektu Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” notika Jēkaba un Pasta ielas stūrī esošajā skvērā, ko dēvē par Jēkaba skvēru, labiekārtošanas un apzaļumošana darbi. Skvērā ir uzstādīts tēlnieka Genādija Cvetkova  darbs – kubs ar uzrakstiem, kas vēs­ta par pilsētas un Pasta ielas vēsturi. Pasta un Akmeņu ielas stūra skvērā kuru tur esošo valriekstu koku dēļ sauc par Riekstu skvēru, jau pabeigta plānotā apzaļumošana un uzstādīts centrālais vides objekts – strūklaka ar akmens lodi, kas griežas, un ap to tek ūdens.  Šajā skvērā pēc tā rekonstrukcijas uzstādītas tēlnieces Vijas Dzintares skulptūras – «Austras koks», kas tur bija jau iepriekš, un «Vārti», kas savulaik atradās pie tautas nama. Abi tēlnieces darbi Jēkabpilī uzstādīti deviņdesmito gadu sākumā, kad bija aizsākusies At­moda, un to arī simbolizē darbu ideja un nosaukumi: “Austras koks” un “Vārti” kā simboli tautas un Latvijas atdzimšanai un ceļam uz jaunu sākumu un mūžību. Islandes skvērā projekta ietvaros ir  uzlabots un izlīdzināts zāliens, kā arī pacelts vides objekts “Baltās krāces”.

Sandra Gogule
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja