Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Noslēdzies pasākumu cikls “Vēsturiskās otrdienas”

Noslēdzies pasākumu cikls “Vēsturiskās otrdienas”

No 1.oktobra līdz 17.decembrim Jēkabpils Vēstures muzejā tika organizēts pasākumu cikls „Vēsturiskās otrdienas”, kas ir viena no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) aktivitātēm.

Ir aizvadītas divpadsmit izzinošas, radošas, dažādām aktivitātēm piepildītas otrdienas. Esam atklājuši izstādes, prezentējuši jaunas izglītojošas programmas, kopā ar sadarbības partneriem, nevalstiskajām organizācijām, iepazīstinājuši jauniešus ar mūsu pilsētas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, kurš tiek rūpīgi kopts, pētīts un saglabāts. Dialogā ar senioriem iepazinām latviskās Veļu laika tradīcijas, patriotisma nedēļā runājām par mūsu varoņiem - Brīvības cīņu dalībniekiem, par padomju laika deportācijām. Mazākie pasākumu apmeklētāji ar prieku piedalījās kulinārā mantojuma pēcpusdienā un, protams, Ziemassvētku rotājumu un apsveikumu gatavošanā.

Kopumā pasākumos piedalījās vairāk nekā kā 500 dalībnieki. Liels paldies visiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam!

 „Vēsturisko otrdienu” laikā dzirdētos stāstus apkoposim un turpmāk muzeja apmeklētāji tos varēs dzirdēt īpašajā „runājošajā stendā”, kurš nākamgad tiks uzstādīts Krustpils pilī.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR, t.sk. Eiropas Savienības atbalsts 90% - 928 431,87 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbildīga ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils Vēstures muzeja direktore
Inese Berķe