Pasta un Neretas ielā veic urbumus ielu seguma kvalitātes pārbaudei

Pasta un Neretas ielā veic urbumus ielu seguma kvalitātes pārbaudei

3.janvārī Pasta un Neretas ielās, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, pašvaldības un ielu pārbūves projektu ģenerāluzņēmēja SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, kā arī medijiem,  tika veikti asfalta seguma urbumi, lai pirms ielu pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā, Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemtu minēto ielu seguma kvalitātes novērtējumu.

Kopumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma.

Paņemto paraugu pārbaudes ietvaros paredzēta seguma poru satura noteikšana, kārtu biezumu noteikšana, tilpuma blīvuma noteikšana un maksimālā blīvuma noteikšana ar ūdeni. Neretas ielā vienam urbumam papildus tiks veikts riteņu sliežu tests.

Urbšanas darbus un analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. Rezultātus plānots sagatavot aptuveni divu nedēļu laikā.

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa