Šonedēļ notiks Finanšu komitejas sēde

Šonedēļ notiks Finanšu komitejas sēde

9. janvārī plkst. 10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                        

 1. Par darba kārtību
 2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Brīvības iela 180)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Augusta iela 26)
 4. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pasta iela 82-4)
 5. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pasta iela 82-5)
 6. Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (Brīvības iela 270)
 7. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu (Ķieģeļu iela 13C-53)
 8. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu (Rīgas iela 227-22)
 9. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā (Rīgas iela 227-22)
 10. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku")
 11. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”)
 12. Par līdzfinansējumu biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" projektam
 13. Par parakstu vākšanas vietām Jēkabpils pilsētā
 14. Par grozījumiem 07.09.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.318 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikuma apstiprināšanu”

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317