Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā būvvaldes būvinspektoru

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā būvvaldes būvinspektoru

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ( reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā uz nenoteiktu laiku būvvaldes būvinspektoru

Galvenie darba pienākumi:

 1. Kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 2. Izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 3. Konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

 Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 2. Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts;
 3. Patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par 2 (diviem) gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā;
 4. Zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 5. Iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 6. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 7. Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 8. Laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 9. Augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 10. Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu 1405 eiro apmērā

Pieteikumu (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

Tālrunis informācijai 65231005

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības privātuma politiku.