Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpils pašvaldības speciālisti piedalās starptautisku tūrisma maršrutu izstrādē

Jēkabpils pašvaldības speciālisti piedalās starptautisku tūrisma maršrutu izstrādē

Šī gada 14. janvārī Neretā notika pirmā kopīgā tikšanās par tūrisma maršrutu izstrādi, kas bija organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros. Uz tikšanos bija ieradušies projekta partneru deleģētie atbildīgie darbinieki un tūrisma speciālisti. Jēkabpils pilsētas pašvaldību pasākumā pārstāvēja Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe, Biznesa un tūrisma biedrības “Jēkabpils rezidence” vadītāja Mārīte Pole, “Sēļu sētas” vadītāja Anita Leja un projektu vadītāja Inese Vītola.

Katrs projekta partneris prezentēja savus objektus un tradīcijas, kas varētu tikt iekļauti trijos dažādos pārrobežu tūrisma maršrutos, lai popularizētu nemateriālo kultūras mantojumu un vietējos ļaudis. Izstrādātie maršruti ar fotogrāfijām un aprakstiem tiks apkopoti 3 dažādos bukletos, un jau nākamgad varētu tikt prezentēti arī starptautiskajās tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā un Minskā.

Kā jau iepriekš tika informēts, šis projekts ilgs  līdz 2021. gada 13. maijam un tā kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums - 928 431,87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbildīga ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.