Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Laboratorijā notiek Pasta un Neretas ielā veikto ielu seguma urbumu kvalitātes pārbaude

Laboratorijā notiek Pasta un Neretas ielā veikto ielu seguma urbumu kvalitātes pārbaude

21.janvārī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar masu mediju pārstāvjiem devās uz SIA “Ceļu eksperts” laboratoriju Ķekavas novadā, kur vēroja Pasta un Neretas ielu urbto paraugu testēšanas procesu, kā arī laboratorijas speciālistiem uzdeva interesējošos jautājumus.

Kopā ar domes priekšsēdētāju un mediju pārstāvjiem, paraugu testēšanas procesa novērošanā piedalījās minēto pilsētas ielu pārbūves projektu ģenerāluzņēmēja SIA “Ošukalns” laboratorijas vadītāja Ilze Voitiņa. Klātesošajiem paraugu testēšanas kārtību un norises procesu komentēja SIA “Ceļu eksperts” valdes locekļi Aigars Strežs,  laboratorijas vadītājs Jānis Kivilands, kā arī citi speciālisti.

Uzsākot laboratoriskās pārbaudes SIA “Ceļu eksperts” valdes loceklis un laboratorijas vadītājs J. Kivilands uzsvēra:” Darba uzdevums testēšanai ir saprotams un tiks izpildīts. Katra testēšanas procedūra prasa noteiktu laiku, tāpēc rezultāti nebūs pieejami uzreiz.” Komentējot uzņēmuma pieredzi sadarbībā ar citām Latvijas pašvaldībām J. Kivilands akcentēja: ”Latvijā ir tikai trīs pašvaldības, kuras ar uzņēmuma starpniecību ilgstoši un regulāri veic šāda veida laboratoriskās kvalitātes pārbaudes būvobjektos – tās ir Rīga, Liepāja, Ventspils. Uzskatu to par pozitīvu praksi, kurai būtu jāseko arī citām pašvaldībām.” 

Ar paraugu kārtu biezumu noteikšanu tika uzsākti janvāra sākumā SIA “Ceļu eksperts” paņemto paraugu laboratoriskie testi. Jau tuvākajā dienās laboratorijā tiks veikta seguma poru satura noteikšana, tilpuma blīvuma noteikšana un maksimālā blīvuma noteikšana ar ūdeni. Neretas ielā veiktajam urbuma paraugam papildus tiks veikts riteņu sliežu tests Jelgavā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzreiz pēc redzētā secināja: “ Lai kliedētu šaubu ēnu par asfalta kārtu biezumu Pasta ielas objektā, šī mēneša sākumā tika veikti asfalta seguma urbumi, lai pirms ielu pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā, Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemtu minēto ielu seguma kvalitātes novērtējumu. Šodien tas laboratorijā tiek veikts un kā sola SIA “Ceļu eksperts” speciālisti testēšanas rezultātus pašvaldība saņems jau šīs nedēļas beigās. Atbilstoši testēšanas rezultātiem attiecīgi rīkošos. Varu apstiprināt, ka šāda veida projektu pārbaudes tiks veiktas visos pārējos pilsētas ceļu objektos un pie jebkura pašvaldības pasūtījumu izpildītāja.”

Kopumā janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma.

Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. Uzņēmumam ir vairāk kā 10 gadu pieredze attiecīgajā jomā.

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa