Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Ārkārtas domes sēdē pieņemts Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžets

Ārkārtas domes sēdē pieņemts Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžets

Šodien, 23.janvārī ārkārtas sēdē apstiprināts Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžets. 

Par "Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošie noteikumi Nr.4 „Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2020.gadam” vienbalsīgi nobalsoja visi klātesošie deputāti: Aivars Kraps, Kristīne Ozola, Māris Dimants, Leonīds Salcevičs, Aigars Nitišs, Broņislavs Ivanovskis, Aleksandrs Deinis, Andrejs Gavrilovs, Nikolajs Anuškevičs, Raivis Ragainis, Līga Kļaviņa. Sēdē nepiedalījās Mārtiņš Svilis un Signe Bērziņa.

Pēc budžeta pieņemšanas Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informēja:” Paldies deputātiem, administrācijas komandai, īpaši finanšu ekonomikas nodaļai, kā arī citiem speciālistiem par intensīvu darbu pie 2020.gada budžeta sagatavošanas. Šī gada budžetu varu raksturot kā pozitīvu un uz pilsētas attīstību vērstu, vairākās pozīcijās ir iestrādātas jaunas iniciatīvas pilsētvides uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai un atbalstam ģimenēm ar bērniem. Jau šodien esmu devis speciālistiem uzdevumu uzsākt realizēt nospraustos mērķus un aktivitātes šim gadam.”

Uzsākot darbu pie 2020.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas domes deputāti apstiprināja sekojošas budžeta prioritātes:
1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
2. Sporta infrastruktūras attīstība;
3. Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana;
4. Atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi;
5. Viedās pilsētas (Smart City) risinājumu koncepcijas izstrāde.

Ar plašāku informāciju par budžetu aicinām iepazīties “Ziņojumā par Jēkabpils pilsētas budžetu 2020. gadam”. ( zinojums_2020.pdf )

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa