Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Notiks konference "Starpinstitucionālās sadarbības aktualitātes un attīstības vīzija bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Notiks konference "Starpinstitucionālās sadarbības aktualitātes un attīstības vīzija bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Labklājības ministriju un Tiesībsarga biroju aicina uz praktiski-zinātnisko konferenci "Starpinstitucionālās sadarbības aktualitātes un attīstības vīzija  bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Konferences norises laiks un vieta:
2020.gada 31.janvāris, Jēkabpils Tautas nams,Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils.

PROGRAMMA:

10.30 11.00

Reģistrācija;

11.00 11.15

Labklājības ministres Ramonas Petravičas uzruna;

11.15 11.30

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Kristīnes Ozolas uzruna;

11.30 12.00

Labklājības ministrijas pārstāvju informācija par aktualitātēm   bērnu tiesību aizsardzības un citos jautājumos (Jana Muižniece, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece; Aldis Dūdiņs, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors

12.00 12.20 

Tiesībsarga biroja informācija par starpinstitucionālās sadarbības nozīmi bērnu tiesību aizsardzībā Latvijā               

12.20 12.40

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas efektīvas  darbības priekšnosacījumi (Ritma Rubina, Jēkabpils sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja)

12.40 13.00

Bāriņtiesas uzdevumi starpinstitucionālā sadarbībā bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā (Inga Navenicka, Jēkabpils bāriņtiesas vadītāja)

13.00 13.20

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra un pašvaldības iestāžu sadarbība atbalsta sniegšanā audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm (Nadežda Balode, Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra vadītāja)

13.20 13.40

Izglītības iestāžu sadarbība iekļaujošās izglītības īstenošanā (Sarmīte Safronova, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece)

13.40 14.00

Diskusijas

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt: kristine.ozola@jekabpils.lv vai zvanīt tel. 29256484